Meer dan de helft van de Belgische bevolking is voorstander van een bindende klimaatwet

Meer dan de helft van de Belgische bevolking is voorstander van een bindende klimaatwet, blijkt uit een enquête onder tweeduizend Belgen. Veel vertrouwen in de politiek heeft de Belg niet wat betreft klimaatbeleid. Zes op tien Belgen vindt dat de politiek onvoldoende doet om de klimaatopwarming tegen te gaan.

19 maart 2019
Protest 455717 1920

Begin deze maand ondervroegen onderzoeksbureau Burat en de Universiteit Gent in opdracht van de klimaatcoalitie Sign for my Future tweeduizend Belgen. Meer dan de helft (53 procent) zegt voorstander te zijn van een bindende klimaatwet. In Brussel blijkt de steun het grootst met 63 procent, in Vlaanderen en Wallonië is dat respectievelijk 51 en 52 procent.

Bindend advies

Veel vertrouwen in de politiek heeft de Belg niet wat betreft klimaatbeleid. Niet alleen vinden zes op tien Belgen dat de politiek onvoldoende doet om de klimaatopwarming tegen te gaan, zeven op de tien ondervraagden willen ook dat de politiek zich bindend laat adviseren en controleren door wetenschappers en experts om het effect van de maatregelen op te volgen.

De Belg wil ook meer duidelijkheid over het kostenplaatje: 73 procent van de bevraagden wil een transparante berekening van de kosten en 64 procent is vragende partij voor een grootschalig investeringsplan waardoor burgers en bedrijven effectieve klimaatoplossingen kunnen doorvoeren.

Niet alleen de politiek

Een grote meerderheid (68 procent) vindt dat er de komende vijf tot tien jaar een brede samenwerking moet komen tussen burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bijna evenveel respondenten (67 procent) staan achter een onafhankelijk controleorgaan dat de effectiviteit van de maatregelen zal controleren en het beleid bijstuurt waar nodig.

De Belg is nog hoopvol: 60 procent gaat ervan uit dat het nog niet te laat is, maar vindt wel dat er ook daadwerkelijk iets moet worden gedaan, omdat het zichzelf niet zal oplossen. “Sign for my Future vraagt een klimaatwet, een investeringsplan en een onafhankelijke klimaatraad, en de resultaten van dit onderzoek sterken ons in onze opdracht”, zeggen de initiatiefnemers in een reactie op het onderzoek. “Hoog tijd dat de politieke partijen klare taal spreken: welke klimaatdoelstellingen stellen jullie voor 2050 voor, zijn jullie bereid deze juridisch te verankeren en hoe willen jullie dit doen? De bevolking is vragende partij.”

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!