Plus Luchtvaart mikt op netto-nuluitstoot in 2050

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) stelt als doel om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. Dat kwamen de lidstaten unaniem overeen op een congres in Montreal, maar de slotverklaring legt geen individuele deadlines of verplichtingen op aan de leden.

Koenraad Coel | 11 oktober 2022
Vliegtuig Pexels Sam Willis 1154619

De ICAO is een organisatie van de Verenigde Naties met 193 landen als leden. De afgelopen twee weken onderhandelden 2500 gedelegeerden van 184 landen en 57 organisaties in Montreal over de lange termijn doelstellingen van de sector. Alle deelnemende landen onderschreven uiteindelijk unaniem het doel van netto-nuluitstoot tegen 2050. Daarmee zouden ze zo’n 2,5 procent van de globale uitstoot aan broeikasgassen wegwerken. De ICAO kan weliswaar geen bindende regels opleggen aan lidstaten.

De weg naar net-zero

Het ICAO akkoord bevat geen expliciete doelen voor individuele landen of luchtvaartmaatschappijen. De tekst vermeld wel enkele mogelijke maatregelen, zoals de versnelde adoptie van nieuwe technologieën, het stroomlijnen van vluchtoperaties en het uitbreiden van de productie en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Dat laatste zou in de praktijk gaan over biobrandstoffen op basis van organisch afval. Om de ontwikkeling daarvan kracht bij te zetten, stelt het ICAO voor een conferentie rond duurzame brandstoffen te houden in 2023.

Nieuwe nulmeting

De ICAO leden kwamen ook een nieuwe basislijn overeen om CO2-compensaties tegen af te meten, in de vorm van een nieuw Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Oorspronkelijk zou de gemiddelde uitstoot van de luchtvaartsector in 2019 en 2020 als nulmeting gelden. Door de coronacrisis kwamen die cijfers uitzonderlijk laag uit en zouden de vliegtuigmaatschappijen dus meer aan compensatie betalen. Al zou dat volgens actiegroep Transport & Environment nog steeds maar 2,4 euro toevoegen aan de prijs van een lange afstandsvlucht in 2030. Uiteindelijk werd besloten om 85 procent van de uitstoot in 2019 als nulmeting te nemen. Volgens berekeningen van Transport & Environment zal CORSIA daardoor maar op 22 procent van alle uitstoot van toepassing zijn in 2030.

Jo Dardenne, directeur luchtvaart bij Transport & Environment, is dan ook erg kritisch over de resultaten van de conferentie: “Dit is niet het Parijsakkoord voor de luchtvaartsector. We gaan niet doen alsof een niet-bindende doelstelling de luchtvaart tot nul zal brengen. Landen, en in het bijzonder de EU, moeten dit rookgordijn doorzien en werk maken van echte groene maatregelen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur Klimaatactie