Plus Leefbare stad is onze drijfveer

LED-lampen die pas aanspringen zodra iemand de ruimte binnenkomt en straatverlichting die files detecteert en luchtverontreiniging meet: Lumency combineert energiezuinige verlichtingssystemen met geïntegreerde toepassingen voor slimme steden. Binnen tien jaar wordt elke Vlaamse stad meteen slim LED-systeem verlicht, maken de oprichters zich sterk.

Hilde Pauwels | 28 november 2016
Touhafi © Evgeny Pelevin
Abdellah Touhafi mede oprichter Lumency
© Lumency

Lumency, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ontwikkelt LED-verlichtingssystemen die 70 tot 80 procent minder energie verbruiken. Abdellah Touhafi, medeoprichter en professor elektronica aan de VUB: “Ik leg me in mijn job vooral toe op slimme ingebedde systemen. De laatste jaren merken we dat de interesse flink toeneemt, bijvoorbeeld voor smart city-applicaties.” En daar speelt Lumency gretig op in. Momenteel loopt er een proefproject in de Brusselse  parkeergarage Interparking. “In parkeergarages is er de klok rond verlichting. Ons systeem past die verlichting aan naargelang de situatie. Is er niemand in de parkeergarage, dan vermindert het licht. Is er activiteit, dan schakelt de verlichting een niveau hoger. Er kan op verschillende parameters gestuurd worden, zoals de lichtinval van buiten. Het systeem ‘weet’ zelfs of er een bewaker in de parking rondloopt en registreert of mensen binnen en buiten gaan.” 

Lumency realiseerde in het Nederlandse Zeist ook al de verlichting voor een bospad. “Men wilde er vluchtelingen opvangen in een kazerne in een bosrijk gebied. Om de verbinding met de stad te maken, werd een pad aangelegd door het bos. De verlichting moest de fauna en flora respecteren. Dus bedachten we een systeem waarbij de LED-verlichting alleen op het pad schijnt. In functie van de gedetecteerde activiteit wordt het licht op een faunavriendelijke manier aangestuurd.” Er loopt intussen ook een initiatief voor slimme verlichting in sociale woningen en er zijn een tiental kleine testprojecten bezig. De slimme technologie is ook interessant voor ziekenhuizen en rustoorden, een piste die Lumency zeker nog wil onderzoeken.

Slimme snuffelpalen

“Duurzaamheid en leefbare steden zijn voor ons belangrijke drijfveren”, aldus professor Touhafi. Energiebesparing is een belangrijke invalshoek, wat een positieve impact heeft op de uitstoot van CO2 en op het milieu. Een ander kernaspect van Lumency is smart sensing. Met die technologie kan men bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid meten. Beide pijlers zijn aanwezig in de slimme snuffelpalen die Lumency binnenkort in enkele steden wil installeren. “We hopen op Amsterdam en daarna Brussel. We hebben contacten met bedrijven die in die steden armaturen plaatsen. In de bestaande palen komt elektronica die de geluidshinder, luchtkwaliteit en verkeersdrukte zal meten. Zo kan het stadsbestuur goed opvolgen waar er veel drukte is, waar er stiltegebieden zijn, wanneer de luchtkwaliteit slechter wordt, of er files zijn in kleinere straten ... Die data kun je vervolgens koppelen aan gegevens over volksgezondheid bijvoorbeeld, en zo kun je verbanden nagaan. Het maakt een gericht beleid mogelijk.”

Lumency wil zich van de concurrentie onderscheiden door een fraaie vormgeving. “Daar hechten wij veel belang aan. Wat nu op de markt komt, is functioneel in orde, maar het ziet er vaak niet uit. We ontwerpen onze snuffelpalen dan ook zelf. Ook de materialen en de productiemethodes spelen daarbij een rol. 3D-printers bieden veel mogelijkheden. Zo kunnen we producten op maat van de stad realiseren. Vanwege de kostprijs moesten bedrijven zich vroeger beperken tot massaproductie, dat kan nu anders.” 

Pioniers

Proeftuinen zoals Brussel en Amsterdam zijn cruciaal voor Lumency om haar systemen waar nodig te optimaliseren. “De gesprekken met de Nederlandse bedrijven verlopen iets vlotter dan die in eigen land. Wellicht staan onze noorderburen iets meer open voor technologie die nog niet 100 procent klaar is.  Ik vermoed dat Belgen liever wachten tot een product gestandaardiseerd is”, meent Touhafi. Lumency is een pionier op het vlak van geïntegreerde toepassingen voor smart cities. In verschillende landen leggen onderzoeksgroepen zich toe op het realiseren van slimme technologie, maar er is nog niet zoveel productontwikkeling, net omdat er nog aan de standaardisering wordt gewerkt. “In de Verenigde Staten staat men behoorlijk ver. En Spanje heeft een actief beleid om bedrijven te creëren die met slimme technologie aan de slag gaan. Enkele grote bedrijven bieden die technologie intussen aan. In een aantal steden zijn er interessante experimenten aan de gang, al dan niet gefinancierd door de Europese Unie. Granada is een middelgrote Spaanse stad. Daar heeft men verschillende proefprojecten gestart met onder andere slimme palen die data verzamelen. Nog een mooi voorbeeld is een kuststrook van zowat 10 kilometer in Marokko waar alle slimme lampen een kleine windgenerator hebben. Het is mooi om te zien hoe steeds meer initiatiefnemers investeren in duurzame proefprojecten. Het is de technologie van de toekomst; binnen tien jaar verwacht ik een heuse omslag.”

Kruisbestuiving 

Tegen januari 2017 wil Lumency de prototypes van haar verlichtingssystemen volledig klaar hebben. Er zijn al contacten met distributeurs die de producten in hun catalogi willen opnemen. Als alles goed loopt, wil Lumency een CEO aanstellen voor het management van het bedrijf, zodat het huidige team zich volledig kan toeleggen op het ontwikkelen van technologie en producten. Momenteel telt Lumency drie medewerkers: een productdesigner, een technieker en iemand die instaat voor prospectie en nagaat waar er interesse is in testprojecten. Lumency draait deels op eigen kracht en deels op investeringen van de oprichters. “We slagen erin om met de lopende projecten onze onkosten te compenseren. Onze eerste bekommernis is producten realiseren, daarna zijn subsidies een optie. Op termijn willen we met andere partners een consortium vormen op Europees niveau, bijvoorbeeld om grootschalige projecten te kunnen realiseren.” Ook op de agenda: de verhuis van de productie naar Greenbizz, een pand in Laken dat kantoren en productieruimte verhuurt aan duurzame ondernemingen. Het kantoor van Lumency is daar al ondergebracht. “We waren een van de eerste bedrijven die hun intrek namen in Greenbizz”, vertelt Touhafi. “Het is heel fijn om de andere initiatieven hier te leren kennen, want dat leidt tot kruisbestuiving. Het gaat vooral om jonge bedrijven die hetzelfde als ons nastreven: duurzaamheid.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.