Plus Kringlooplandbouw moet mestoverschot verhelpen

Ondanks de strenge regulering en inspanningen van boeren worden in de veeteelt nog altijd grote hoeveelheden mest geproduceerd. In de akkerteelt daarentegen is er een tekort aan bodemnutriënten – vandaar het gebruik van kunstmest. In het grootschalige Europese Nutri2Cycle-project wordt naar manieren gezocht om de nutriëntenkringlopen te sluiten.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine april 2019
Senne Starckx | 27 maart 2019
I Stock 916530228

In het project Nutri2Cycle, dat eind vorig jaar werd opgestart, werken negentien Europese kennisinstellingen samen. De UGent treedt op als coördinator (zie projectwebsite voor volledige lijst partners). De focus ligt op de circulatie van stikstof, fosfor, kalium en koolstof in de landbouwkringlopen. Bij verschillende landbouwbedrijven in heel Europa worden de huidige stromen van die organische nutriënten in kaart gebracht. Met die gegevens zal vervolgens de milieu-impact van de stromen geanalyseerd worden, teneinde te komen tot een duurzamer en efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen als leveranciers van voedingsstoffen.

Tegenstelling

Het ultieme doel van Nutri2Cycle is de omschakeling van een traditioneel ‘lineair’ landbouwmodel naar een circulair model, zeg maar ‘kringlooplandbouw’. “De kringlooplandbouw kan in grote mate bijdragen tot een oplossing voor de huidige mestproblematiek”, zegt Sander Vandendriessche van Inagro, onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw en partner in het project. “De mest wordt dan immers gerecycleerd. Nu worden tal van meststoffen nog in grote mate kunstmatig geproduceerd. Dat terwijl de meeste van die stoffen al talrijk aanwezig zijn in dierlijke mest. Die tegenstelling ligt aan de basis van diverse euvels die de intensieve landbouw van vandaag kenmerken: van de uitloging van nutriënten in de bodem, over uitspoeling van meststoffen in kwetsbare bodems tot de vervuiling van waterlopen.”

Efficiënt scheiden

Door de aanwezige nutriënten in dierlijke mest te recycleren, kan de productie en het gebruik van kunstmest sterk worden teruggedrongen. Akkerbodems kunnen dan worden verrijkt met een combinatie van een koolstof- en fosforrijke vaste substantie (bijvoorbeeld uit de dikke mestfractie) en stikstofrijk effluent (vanuit de dunne mestfractie). Maar daarvoor moet de dierlijke mest eerst vakkundig worden gescheiden. Volgens Vandendriessche is de ontwikkeling van efficiënte scheidingstechnieken een van de belangrijkste uitdagingen in de verwezenlijking van de kringlooplandbouw.

Hoe die technieken er zullen uitzien, dat kan Vandendriessche nog niet zeggen. “In het project gaan we uit van een zogenaamde innovation funnel: we vertrekken van een heel breed scala aan technologieën. Daaruit zijn we nu de meest veelbelovende technieken aan het selecteren. Die zullen we vervolgens in detail onderzoeken.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.