Koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk daalt

Onderzoekers van de KU Leuven hebben gevonden dat de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk met 30 procent is gedaald in de laatste twintig jaar. De dalende emissies zijn voornamelijk toe te schrijven aan een hogere productiviteit per koe en een betere verteerbaarheid van het voeder.

Inès Aoun | 30 juni 2021
Koe Melk Uitstoot

De KU Leuven berekende de koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk aan de hand van een levenscyclusanalyse. De resultaten zijn hoopgevend. In 2000 had melk per liter nog een koolstofvoetafdruk van 1,32 kilogram CO2-equivalent, in 2009 was dat 1,10 kilogram CO2-equivalent. In 2014 ging het nog om 0,98 kilogram CO2-equivalent en in 2019 ten slotte bedroeg de koolstofvoetafdruk 0,93 kilogram CO2-equivalent per gemiddelde liter melk. Dat betekent een totale daling van de emissies met dertig procent in de laatste twintig jaar.

“Om de cijfers in een bredere context te plaatsen: de koolstofvoetafdruk van een liter melk wereldwijd is 3,2 kilogram CO2-equivalent”, verduidelijkt professor Annemie Geeraerd van het Departement Biosystemen van de KU Leuven.

Circulair veevoeder

De daling van de koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk is het resultaat van een aantal factoren. Enerzijds steeg de productie per koe. Dat heeft te maken met een nauwere afstemming van het voeder op de koe, een verbeterde genetica, meer inzet op preventie van dierziekten, etc. Anderzijds wordt het veevoeder steeds meer circulair. Zo worden restproducten uit de voedingsindustrie (zoals perspulp, bierdraf en koolzaadschroot) gebruikt.

“Als sector zijn er al heel wat stappen gezet, maar het is uiterst belangrijk om inspanningen te blijven leveren”, besluit Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ).

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!