Koning Boudewijnstichting steunt verbindende klimaatprojecten

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we allemaal aan hetzelfde zeel trekken. De Koning Boudewijnstichting (KBS) ondersteunt organisaties die verbindende, inclusieve en engagerende klimaatprojecten ontwikkelen. Een onafhankelijke jury selecteerde 22 initiatieven.

Katleen Put | 22 februari 2023
Handen

Van overheden tot bedrijven en wetenschappers: al decennialang trachten ze mensen te overtuigen om klimaatvriendelijker te gaan leven. Een grote gedragsverandering teweegbrengen is echter niet evident. "Omdat het klimaatvraagstuk zo complex en moeilijk te bevatten is, is er méér nodig dan correcte informatie om mensen tot actie aan te zetten", zegt Thierry Van Noppen van de Koning Boudewijnstichting. "Daarom steunt de KBS projecten die iedereen bij het klimaat willen betrekken."

Er is méér nodig dan correcte informatie om mensen tot actie aan te zetten

Thierry Van Noppen, KBS

Iedereen aan boord

Het nieuwe steunpakket omvat in totaal 600.000 euro en wordt verdeeld onder 22 projecten: 10 Nederlandstalige en 12 Franstalige. Een onafhankelijke jury koos de laureaten. Thierry Van Noppen: "De geselecteerde initiatieven richten zich elk op hun manier tot volwassenen die zich momenteel, om welke reden dan ook, weinig aangesproken voelen door de bestaande klimaatacties. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze een andere taal spreken, of omdat ze in een andere leefwereld of met een ander referentiekader zijn opgegroeid."

Verbindend karakter

Alle initiatieven hebben een verbindend karakter en sluiten aan bij de leefwerelden en ideologieën van hun doelgroepen. Ze beperken zich niet tot sensibiliseren, maar tonen mensen hoe ze een concrete bijdrage kunnen leveren. Zo bekijkt het project ‘Op weg naar SAAMO-SOL’ hoe kwetsbare gezinnen in de Westhoek hun energieverbruik kunnen verduurzamen, en hoe ze op een solidaire manier zonne-energie kunnen delen. Het project ‘Andermaal’ werkt met leerkrachten van hotelscholen rond kennis en vaardigheden gerelateerd aan plantaardige voeding. Door de handelingsbekwaamheid van mensen te vergroten, kunnen ze effectief bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst.

Bron: Persbericht Koning Boudewijnstichting

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!