Plus Komt er een groene ammoniak terminal in Antwerpen?

Fluxys, Advario en Stolthaven Terminals bestuderen de haalbaarheid van een invoerterminal voor groene ammoniak in Port of Antwerp-Bruges. Het Antwerpse havengebied is interessant gelegen voor opslag, multimodaal transport en verwerking van ammoniak en waterstof doorheen Noordwest-Europa.

Koenraad Coel | 5 september 2022
Port Antwerp Mick Truyts 64W26 Vtnhvg Unsplash

Ammoniak is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie, onder meer voor de productie van kunstmest. Op industriële schaal wordt ammoniak geproduceerd van stikstof en waterstof in het Haber-Boschproces. We spreken van groene ammoniak als er voor dat proces en de productie van waterstof hernieuwbare energie gebruikt wordt. Ammoniak is makkelijker op te slaan en te vervoeren dan waterstof en wordt daarom soms ook geopperd als een drager voor hernieuwbare energie. Zo zou een land als Marokko, met veel zon en open ruimte, op grote schaal groene ammoniak kunnen maken en verschepen.

Geografisch ideaal

Een ammoniakterminal in Port of Antwerp-Bruges zou de chemische sector van Antwerpen en bij uitbreiding Noordwest-Europa kunnen bevoorraden. De centrale ligging van de Antwerpse haven is daarvoor een grote troef, met goede verbindingen via trein, binnenvaart, wegtransport en mogelijk zelfs pijpleidingen naar lokale industriële sites. De terminal krijgt ook een aansluiting op het waterstofnetwerk van Fluxys.

Voor de haalbaarheidsstudie werkt Fluxys samen met opslagspecialist Advario en terminal uitbater Stolthaven Terminals. Ze hopen de terminal operationeel te hebben tegen 2027, zodat het project aansluiting vindt bij het REPowerEU-plan, waarmee de Europese Unie haar energiebevoorrading wil diversifiëren en verduurzamen. Een van de doelstellingen van het plan is om twintig miljoen ton groene waterstof te gebruiken tegen 2030, waarvan een vijfde via de invoer van ammoniak.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur