Plus Komt de Hyperloop naar Vlaanderen?

VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, nodigde alle Hyperloopontwikkelaars uit voor een matchmakingevent met Vlaamse kenniswerkers. Het wil zo onze regio positioneren als een strategische partner in de ontwikkeling van de innovatieve transportmodus.

Koenraad Coel | 1 juni 2022
European Hyperloop

Hyperloop is de verzamelnaam voor een mogelijke vorm van duurzaam transport aan hoge snelheid. Daarbij verplaatsen een soort capsules of ‘pods’ zich doorheen luchtledige buizen. In zo’n vacuüm is er geen luchtweerstand en dus kunnen de pods door middel van elektromagnetische voortstuwing een snelheid tot 1000 kilometer per uur halen. Het concept bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling, maar het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ziet er potentieel in. Het liet in 2019 een haalbaarheidsstudie uitvoeren en op basis daarvan stelde minister Crevits in 2021 VIL aan als Hyperloopmanager. Het innovatieplatform moet de Vlaamse maakindustrie, kennisinstellingen en logistieke bedrijven een prominente plaats bezorgen in de ontwikkeling van het Hyperloopecosysteem.

Internationale matchmaking

Op dit moment werken start-ups uit verschillende landen aan de technologie achter de Hyperloop, zoals Nevomo uit Polen, Zeleros uit Spanje en Hardt Hyperloop uit Nederland. Die laatste maakt zich sterk dat het tegen 2027 klaar zal zijn met de nodige veiligheidstests. Hardt verwacht dat de eerste commerciële Hyperloop het levenslicht zal zien in 2030.

VIL nodigde al die ontwikkelaars uit voor een matchmakingevent met Vlaamse kenniswerkers op 30 mei. Dat vertaalde zich in meer dan dertig concrete ontmoetingen met het oog op een verdere samenwerking. “Dit event moet de Vlaamse innovators toelaten hun expertise ook op globaal vlak te valoriseren”, vertelt Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO. “Zo kan Vlaanderen deelnemen aan discussies op Europees niveau over standaardisering en de potentiële uitbouw van een grensoverschrijdend hyperloopnetwerk.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur