'Klimaatconferentie in Madrid is gemiste kans'

Een beleefd applaus. Daarmee eindigde afgelopen zondag de 25e klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Madrid. De bijna tweehonderd delegaties keerden huiswaarts zonder concrete engagementen om de klimaatambities op te schroeven, de handel in uitstootrechten te reguleren of de klimaatfactuur te financieren.

16 december 2019
1024Px Cop25 Madrid
Wikimedia Commons, 2019

De klimaatconferentie in Madrid moest de weg vrijmaken voor scherpere klimaatdoelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, zoals in 2015 afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Volgend jaar, op de top in Glasgow, zouden die ambities dan vertaald worden in concrete afspraken. Nu de conferentie achter de rug is, blijkt dat van die tweetrapsaanpak niet veel in huis komt: de belangrijkste beslissingen worden doorgeschoven naar 2020.

‘Teleurgesteld’

“Ik ben teleurgesteld met de resultaten van deze conferentie”, verklaarde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres na afloop. “De internationale gemeenschap heeft een belangrijke kans gemist om meer ambitie te tonen op het vlak van matiging, aanpassing en financiering om de klimaatcrisis aan te pakken.”

In hun slotverklaring beloven de bijna tweehonderd deelnemende landen wel om hun klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Maar wat dat juist betekent, blijft eerder vaag. Duidelijke regels rond de handel in uitstootrechten kwamen er niet. Afspraken om wereldwijd de kost van klimaatacties te financieren evenmin.

Kritische reacties

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, laat in De Morgen zijn licht schijnen op de uitkomst van de klimaattop: “Er is maar een akkoord als er over alles een akkoord is. Uiteindelijk hangt alles aan elkaar vast, van de handel in CO2-emissies tot de noodzakelijke compensaties voor verlies en schade.” Het wordt volgens hem een grote uitdaging om tegen Glasgow transparante afspraken te maken over de monitoring, de rapportage en de controle van de klimaatdoelstellingen.

Ook de Klimaatcoalitie, die tientallen Belgische middenveldsorganisaties verenigt rond rechtvaardig klimaatbeleid, is kritisch. Volgens de vzw gaapt er een kloof tussen beleidsmakers, wetenschappers en de roep van de straat. Ze waarschuwt ook dat de armste landen niet mogen opdraaien voor de kosten van de klimaatverandering en dringt aan op extra financiering.

Green Deal

Alle landen zullen meer dan een tandje moeten bijsteken, aldus de Klimaatcoalitie. “De Europese Unie zette al een stap in de goede richting met de lancering van de Green Deal en de beslissing om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is nu aan België om zich bij de meest ambitieuze landen te voegen en een verhoging van de Europese 2030-doelstelling te steunen.”

De huidige federale regering in ons land lijkt alvast niet doof voor die boodschap. “We verdubbelen onze inspanning op Belgisch niveau om tot een Nationaal Energie- en Klimaatplan te komen dat in lijn ligt met onze ambities”, liet federaal minister Christine Marghem weten aan Belga. Voor de start van het nieuwe jaar moet dat plan zijn goedgekeurd en op tafel liggen bij de Europese Commissie.

Bronnen: UNFCCC, vrtnws, De Morgen, Klimaatcoalitie, Metrotime

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!