Partnerinterview

Indaver recupereert edelmetalen uit farmachem-afval

Niet alleen de auto-industrie schakelt ze in, ook farmaceutische en chemie bedrijven gebruiken edelmetalen. Denk maar aan palladium en rhodium in katalysatoren om bepaalde chemische reacties mogelijk maken. Indaver heeft een manier gevonden om edelmetalen na gebruik terug te winnen. Wouter Van Zundert, Inda-MP Product Manager van Indaver: “Zo helpen we de koolstofvoetafdruk van de farmaceutische en chemische industrie te verkleinen, en dragen we bij aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

Inès Aoun | 14 januari 2022
20210707  Indaver Mp Installatie 069 3171 Lr
De Inda-MP-installatie van Indaver

Op de site van Indaver in de haven van Antwerpen staat sinds 2019 de Inda-MP-installatie. Het idee voor de installatie vloeide voort uit gesprekken die Indaver had met Europese farmabedrijven. Kristof Saey, International Key Account Manager bij Indaver: “We bieden klanten als Pfizer total waste management aan. Dat betekent dat we een financieel en technisch haalbare oplossing zoeken voor al het afval dat ze produceren. Enkele van die klanten vroegen ons om technologieën te ontwikkelen om edelmetalen te recycleren uit specifieke vloeibare afvalstromen. Deze komen voort uit processen die gebruik maken van homogene katalysatoren (zie kader). Met die vraag ben ik naar onze business developmentafdeling gestapt.”

Inda-MP

Wouter Van Zundert: “Een oplossing bedenken voor het terugwinnen van edelmetalen uit vloeibare afvalstromen in een farmabedrijf is een hele uitdaging. De vloeistof waarin het edelmetaal is opgelost, kan ontvlambaar, giftig of corrosief zijn. Omdat de edelmetalen in zeer lage concentraties aanwezig zijn, is het efficiënt terugwinnen geen sinecure.”

“Het proces dat we ontwikkelden, is efficiënt en veilig. We slagen erin om de edelmetalen maximaal te recupereren en ze terug te bezorgen aan de klanten, die ze zonder probleem kunnen hergebruiken.” Ongewenste en schadelijke stoffen worden op een veilige manier vernietigd. “Waar mogelijk recycleren we de solventen of zetten we ze via onze Waste-to-Energy installaties om in energie onder de vorm van stoom, aldus Van Zundert.

Aangezien edelmetalen peperduur zijn, zien vele bedrijven de meerwaarde van recuperatie in.

Kristof Saey (Indaver)

CO2-neutraal op meerdere niveaus

Maar is het sop de kool wel waard? Saey: “Zeker en vast, veel bedrijven zien de meerwaarde van recuperatie. Eerst en vooral zijn edelmetalen peperduur. Palladium bijvoorbeeld, is vandaag zo’n 50.000 euro per kilogram waard en de prijs is bovendien erg volatiel. Omdat palladium, rodium en platina vooral buiten Europa worden gedolven, zijn we afhankelijk van het buitenland. Edelmetalen hergebruiken is dus ook goed voor de autonomie van de Europese economie.”

Daarnaast speelt het duurzaamheidsaspect een steeds grotere rol. Van Zundert: “Als bedrijven meer metalen recupereren, verminderen ze de druk op primaire grondstoffen. Primaire edelmetalen komen bovendien vooral uit Zuid-Afrika en Rusland, en hebben een CO2-voetafdruk van 25 tot 30 ton CO2 per kilogram. Dat is relatief veel. Nu de chemische en de farmaceutische sector onder druk staan om in de toekomst klimaatneutraal te worden, willen velen hun CO2-emissies drastisch verminderen. Onze Inda-MP installatie draagt rechtstreeks bij aan het behalen van die ambitieuze doelstellingen.”

De grootste uitdaging voor de sector is de scope 3-uitstoot. Het gaat om de indirecte emissies die ontstaan bij leveranciers en eindgebruikers van het product. “Door de kringloop van edelmetalen te sluiten, helpen we bedrijven om ook hun broeikasgasemissies doorheen de toeleveringsketen aan te pakken.”

Onze Inda-MP installatie draagt rechtstreeks bij aan het behalen van ambitieuze doelstellingen met betrekking tot CO2-emissies.

Wouter Van Zundert (Indaver)

Volledige ontzorging en ambities

Indaver recupereert edelmetalen uit vloeibare afvalstromen van farma- en chemieklanten in heel Europa. “We nemen alles in handen: van het transport via de Antwerpse haven tot en met de recuperatie en teruglevering van die metalen.” Maar het circulaire-economiebedrijf wil nog verder gaan. “We willen niet blijven stilstaan en blijven investeren in diverse technologieën zodat we ook een oplossing kunnen bieden voor de nog complexere afvalstromen van de toekomst.”

Indaver 4 Ant Office 15882
De site van Indaver in de haven van Antwerpen.

Nieuwe chemie

De farmaceutische en chemische industrie gebruiken vooral heterogene katalysatoren. Wouter Van Zundert: “Door verschillende innovaties is het aantal processen dat gebruik maakt van homogene katalysatoren de laatste jaren gestegen” Vaak gaat het om nieuwe, duurzamere processen die daarvoor niet mogelijk waren”

Wat zijn homogene en heterogene katalysatoren? Van Zundert: Homogene katalysatoren zijn specifieke organometaalverbindingen die opgelost worden in een solvent en zo bepaalde chemische reacties mogelijk maken.” Heterogene katalysatoren daarentegen bestaan uit metalen die worden aangebracht op een vaste, inerte drager en komen vooral voor als korrels.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!