In 5 stappen klaar voor de CSRD

Behoor jij tot de 50.000 ondernemingen die vanaf het boekjaar 2025 hun eerste duurzaamheidsverslag volgens de CSRD moeten publiceren? Met het stappenplan van Pantarein, het consultancybedrijf achter Susanova, voldoe je stap voor stap aan je verplichtingen.

Katelijne Norga & Lien Moris | 29 juni 2022
Blog 5 Steps

Het mag duidelijk zijn: de eisen die Europa stelt zijn niet mals. Voldoe je aan de criteria van een groot bedrijf, dan komen er de komende jaren heel wat nieuwe verplichtingen op je af. Om klaar te zijn voor de nieuwe verplichtingen vanaf het rapporteringsjaar 2025 begin je er best op tijd aan. Wij kunnen je helpen met de volgende stappen:

1. Voer een gap analysis uit

Maak je al een duurzaamheidsrapport? Dan helpt Pantarein je om de lacunes ten opzichte van de CSRD en de huidige versie van de Europese rapporteringsstandaarden bloot te leggen. Samen bepalen we je ambitieniveau, de prioriteiten en het stappenplan voor de komende jaren.

Ook als je nog geen duurzaamheidsrapport maakt kunnen we je ondersteunen. We beginnen met een analyse van waar jouw organisatie staat op het vlak van duurzaamheid, wat je concurrenten en sectorgenoten doen en wat het ambitieniveau is van het bedrijfsbestuur. We stellen een stappenplan op om de komende jaren CSRD-compliant te worden.

2. Voer een dubbele materialiteitsanalyse uit

Een duurzaamheidsrapport moet gebaseerd zijn op een grondige dialoog met de belangrijkste stakeholders van je bedrijf. Zo ben je verplicht om een dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren, die duidelijk maakt welke impacts je stakeholders significant vinden voor je bedrijf. Nieuw is dat het gaat om twee soorten materialiteiten:

  • De impacts van je bedrijf op mens en planeet (zowel positief als negatief). Je bevraagt je stakeholders over CO2 en klimaat, maar ook thema's zoals water, biodiversiteit, mensenrechten, hoe je omgaat met je werknemers en de verloning van de bestuurders maken verplicht deel uit van de analyse.
  • Externe risico's die je bedrijf financieel beïnvloeden, maar ook opportuniteiten die het gevolg zijn van de groene transitie. Dat betekent dat je de risico's van bijvoorbeeld overstromingen, grondstoffentekorten of reputatieschade in kaart moet brengen, maar ook de financiële impact van bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen of energiebesparing. En dat je stakeholders daarover hun zeg moeten kunnen doen.

Het resultaat van deze oefening is een lijst met jouw materiële impacts: de thema's die er voor jouw organisatie en je stakeholders toe doen. De materialiteitsanalyse vormt de basis voor je roadmap en rapport. Wij helpen je om ze op een deskundige manier uit te voeren: we treden in dialoog met je stakeholders en presenteren de resultaten in een heldere materialiteitsmatrix.

3. Stel een roadmap op met targets en KPI’s

De tijd dat een duurzaamheidsrapport alleen terugblikte, is voorbij. De CSRD vraagt dat je als bedrijf ook je roadmaps en actieplannen op orde hebt én dat je die op een toegankelijke manier aan de buitenwereld presenteert.

Je roadmap moet ook verder kijken dan de eigen bedrijfsvloer, naar de toeleveringsketen. Dat betekent dat je moet nadenken over hoe je je impacts in upstreams in de keten zal aanpakken (bij je leveranciers, tijdens het transport …), en downstream in de keten (bij de eindgebruiker van je dienst of product). Zo moet je in je roadmap dus niet alleen vastleggen hoe je je directe CO2-uitstoot naar beneden zal brengen, maar ook hoe je de CO2-uitstoot van leveranciers, transport en consument gaat aanpakken.

Als producent heb je ook een sociale verantwoordelijkheid en moet je kunnen aantonen dat je actie onderneemt om schendingen van de mensenrechten bij je toeleveranciers aan te pakken.

Duidelijke targets, een indicatorenraamwerk om die op te volgen en een strategie om consistent te monitoren en data te vergaren: bij de opmaak van een roadmap komt heel wat kijken. Met de hulp van onze consultants zorg je voor een roadmap die steek houdt én gedragen wordt binnen je organisatie.

4. Maak een overgangsrapport voor 2022

Verzamel en analyseer de data van 2022 en stel een overgangsrapport op. Het is niet nodig en ook niet mogelijk om op één jaar tijd alle vakjes af te vinken en volledig CSRD-compliant te zijn. Verstandiger is om naar de CSRD te kijken als een meerjarenproject, waarbij je elk jaar betekenisvolle stappen zet met je duurzaamheidsrapport. Wij helpen je met het opstellen van een overgangsrapport voor het jaar 2022, waarmee je alvast de nodige stappen richting volledige CSRD-compliance zet. Betrek je accountant al in deze fase, zodat je voorbereid bent op de verplichte audit vanaf het jaar 2025.

5. Ga stapsgewijs voor volledige CSRD-compliance vanaf 2023

Met het CSRD-stappenplan dat we samen opstellen in stap 1, heb je alles in handen om vanaf 2023 stapsgewijs te rapporteren in overeenstemming met de CSRD.

Overweldigd door alle nieuwe verplichtingen die op je afkomen?

Pantarein kan je helpen met elke stap in het proces. En het mooist van al is dat we je niet alleen helpen om compliant te zijn, maar ook om je rapport uit te dragen naar de buitenwereld. Op basis van je roadmap schrijven we je duurzaam narratief uit. Een engagerende verhaallijn in woord en beeld, die helder beschrijft en visualiseert wat duurzaamheid voor jouw onderneming betekent. Het vormt de ruggengraat van al je verdere duurzaamheidscommunicatie: je website, social media, interne activatie enzovoort.

Klaar voor de eerste stap? Contacteer ons op mail@pantarein.be om kennis te maken.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!