MVO

Plus “In 2025 is Torfs klimaatneutraal”

Wie Torfs zegt, zegt Beste Werkgever van België, en dat tien keer op rij. In 2019 won de schoenwinkelketen zelfs de prijs voor de Beste Werkgever van Europa. Maar Torfs heeft ook ambitieuze doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot, groene logistiek en duurzame producten. Susanova sprak daarover met Wouter Torfs himself.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine oktober 2021
Inès Aoun | 14 oktober 2021
Torfs Website

'Torfs plant een Foert Bos.' 'Torfs laat medewerkers oude winkelmeubels mee naar huis nemen.' 'Medewerkers Torfs krijgen extra Foert-dag.' Met zulke stunts komt de populaire winkelketen wel vaker in de media. Maar wie dieper graaft, ziet dat de duurzame ambities van het familiebedrijf veel verder reiken. CEO Wouter Torfs: “Met onze acties trekken we inderdaad graag de aandacht. Die projecten met een eigenzinnig kantje worden uitgedacht door een stuurgroep van werknemers die duurzaamheid in hun hart dragen. Maar het stadium van de kleinschalige en leuke initiatieven ligt achter ons. Onder impuls van mijn nicht Lise Conix, die marketingmanager en sustainability manager is bij ons, hebben we een allesomvattende duurzaamheidsstrategie op papier gezet met duidelijke doelstellingen. Dat hebben we gedaan op basis van de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ISO 26000.”

Spectaculaire CO2-reductie

Concreet willen ze bij Torfs voor de volle 100 procent – of in hun termen: voor 360° – zorg dragen voor het milieu, hun producten, hun klanten en medewerkers en de samenleving. De meest opmerkelijke doelstelling binnen dat plan is dat het bedrijf over vier jaar klimaatneutraal wil zijn voor scope 1 en scope 2. Dat zijn de directe emissies en de indirecte emissies die ontstaan door onder andere energiegebruik. De indirecte uitstoot die ontstaat bij leveranciers en bij de eindgebruiker (scope 3) valt hier buiten. “Onze voetafdruk voor scope 1 en 2 bedraagt nu 1129 ton CO2, het equivalent van ongeveer 110 gezinnen.”

De schoenwinkelmagnaat maakt zich sterk die mijlpaal te halen. “Tussen 2009 en 2019 is onze ecologische voetafdruk met 45 procent gedaald, terwijl onze omzet en ons personeelsbestand is verdubbeld en het aantal winkels is gestegen van 49 naar 79.” Het recept voor die spectaculaire CO2-reductie is eenvoudig: Torfs maakte de switch van grijze naar groene elektriciteit en van gas en stookolie naar warmtepompen. “De zonnepanelen op ons distributiecentrum produceren jaarlijks 350 kilowattpiek aan elektriciteit. Dat komt overeen met het verbruik van 88 gezinnen. Daarnaast investeren we in 100 procent groene energie met garantie van Belgische oorsprong. Het gaat voornamelijk om offshore windenergie.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.