Imec, VITO, Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill bundelen krachten rond groene waterstof

De zes richten Hyve op, een Belgisch consortium dat de kostefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal mogelijk moet maken. Met Hyve kan Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een waterstofeconomie en de transitie naar een koolstofneutrale industrie.

28 mei 2021
Waterstof Hyve

In de Europese Green Deal wordt waterstof beschouwd als een essentiële bouwsteen in de energietransitie naar een koolstofneutrale samenleving. Voornamelijk in de chemie, de staal- en cementindustrie en het zwaar goederentransport kan groene waterstof de sleutel zijn tot decarbonisatie.

Maar momenteel is de chemische industrie afhankelijk van ‘grijze’ waterstof, geproduceerd uit aardgas via stoomreforming - een proces waarbij veel CO2 vrijkomt. ‘Groene’ waterstof daarentegen, wordt geproduceerd door elektrolyse van water door middel van hernieuwbare energie. Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter gemaakt worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden.

Europees koploper

Om de introductie van groene waterstof in de volledige waardeketen mogelijk te maken, slaan de zes nu de handen in elkaar. Uniek aan Hyve is dat het consortium is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, uit partijen die de nieuwe componenten zullen integreren in hun elektrolysers en uit partijen die deze infrastructuur zullen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits is alvast enthousiast over het initiatief.“Vlaanderen heeft de ambitie om Europees koploper te worden in waterstoftechnologie. We hebben alle troeven in handen om die ambitie waar te maken. Vanuit de Vlaamse regering wil ik voluit meebouwen aan de waterstoftransitie, die duurzame jobs en economische groei zal creëren en Vlaanderen zal doen aansluiten bij de Europese klimaatdoelstellingen.”

Wie doet wat?

Elke partner heeft dus een duidelijke taakomschrijving.

  • De Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO bundelen hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie gevoelig op te drijven. De expertise van imec op vlak van vastestofelektrolyten, elektrodeoppervlakken en procestechnologie op nanoschaal wordt gecombineerd met die van VITO rond membranen, katalyse en systeemintegratie.
  • De John Cockerill Group, wereldleider in de productie van alkaline electrolysers, zal de resultaten ervan integreren in de productie van electrolysers.
  • Bekaert, leverancier van metallische poreuze transportlagen (PTL) voor electrolysers, zal daarvoor de geschikte materialen leveren.
  • DEME, dat eerder bekendmaakte waterstofconcessies op te zetten in onder andere Oostende en in Duqm (Oman), wil deze electrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten (‘e-fuels’). Via het ‘Hyport®’-concept wil DEME goedkope groene waterstofproducten invoeren per schip, als aanvulling op de lokale Europese productie.
  • Colruyt Group zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken. De retailgroep baat een eigen waterstoftankstation uit, test momenteel al heftrucks en een eerste truck voor zwaar transport op waterstof, werkt via de energieholding Virya Energy mee aan een groene waterstofinstallatie in Zeebrugge en doet via Dats 24 ook expansief onderzoek naar e-fuels.

Bron: VITO

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!