Plus ILVO onderzoekt of stikstof kan gebruikt worden voor dierenvoeder

Kan je van stikstof uit stallucht en mest een grondstof maken die kan dienen als meststof en/of dierenvoeder? Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits laat door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bestuderen of dat haalbaar is in de praktijk.

Inès Aoun | 10 november 2021
Single Cell Proteine

Uit de mest in varkens- en kippenstallen verdampen partikels ammoniak. Wanneer die lucht naar buiten vliegt, draagt die bij tot de stikstofneerslag, die vooral problematisch is in natuurgebieden. Ammoniak bestaat namelijk uit stikstof en waterstof. In moderne stallen filteren luchtwasinstallaties de stikstof voor het grootste deel uit de stallucht.

Tot nu toe wordt die stikstof rechtstreeks als minerale meststof gebruikt. Maar kan de stikstof ook als groeimedium dienen voor bacteriën? Als je waterstofgas, stikstofgas en CO2 met behulp van bepaalde bacteriën fermenteert, krijg je een microbieel eiwit (‘single cell protein’).

Er zijn volgens ILVO nog technische vraagtekens bij dat proces. Verder onderzoekt ILVO twee mogelijke toepassingen voor dat microbiële eiwit: de omvorming tot organische meststoffen of als bron voor dierenvoeding.

Toepassing 1: omvorming tot organische meststof

Er is veel vraag naar organische meststoffen. Zij kunnen het organische koolstofgehalte in de bodem verhogen, de bodemkwaliteit verbeteren en het bodemleven stimuleren. Microbiële biomassa zou dus een stuk van de dalende beschikbaarheid van bloedmeel en hoornmeel kunnen opvangen. Concreet gaat ILVO onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van deze nieuwe organische meststof, bv. ten opzichte van bestaande meststoffen. De wetenschappers gaan ook na of de toepassing in de praktijk op korte termijn haalbaar binnen de bestaande regelgeving.

Toepassing 2: omvorming tot eiwit voor diervoeder

Microbieel eiwit zou ook soja in voeders voor varkens en pluimvee kunnen vervangen. Het bedrijf Avecom is hier bijvoorbeeld al mee bezig (lees ook: Als soja en vlees vechten om een been, gaat microbieel eiwit er dan mee heen?).

ILVO onderzoekt de economische en de praktische haalbaarheid van de opschaling en de regelgeving errond, naast vragen over de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van het microbiële eiwit in een evenwichtig rantsoen.

Milieu-impact

De meest pertinente vraag is wellicht het totale plaatje: is het zinvol om stikstof op deze manier te gaan omzetten in andere moleculen? Levert het effectief een win op voor milieu en klimaat? Om dat te beoordelen zal ILVO via een levenscyclusanalyse de milieu-impact inschatten van het microbiële eiwit en die vergelijken met de traditionele meststoffen en eiwitbronnen.

Het doel is om over acht maanden zicht te hebben op de haalbaarheid van de onderzochte scenario’s.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.