Hoe maken we oude appartementen sneller energiezuinig?

Meer dan 750 grote appartementsgebouwen in Antwerpen werden gebouwd voor 1980. Ze hebben een lage energie-efficiëntie, kampen met vocht- en veiligheidsproblemen … Het Interreg-project ACER wil die gebouwen sneller laten renoveren door juridische, sociale en financiële knelpunten weg te nemen. Kamp C zet mee haar schouders onder dat masterplan voor energierenovatie.

1 oktober 2018
Acer

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van onze partner, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, Kamp C - www.kampc.be

Antwerpen telt vandaag meer dan 750 appartementsgebouwen die voor 1980 gebouwd werden en meer dan twintig appartementen bevatten. Veel van die gebouwen zijn dringend aan een energierenovatie toe. Tellen we ook de kleinere appartementsgebouwen mee, dan ligt het aantal te renoveren gebouwen nog veel hoger. Dat is een grote uitdaging, zowel voor de stad Antwerpen als voor de eigenaars en de bouwsector. Daarom neemt de stad deel aan het ACER-project: Accelerating Condominium Energy Retrofitting, ofwel ‘energierenovatie bij appartementen versnellen’.

Knelpunten wegwerken

ACER is een initiatief van Belgische, Franse, Nederlandse, Britse en Duitse partners, onder leiding van Energy Cities (de Europese associatie van lokale overheden in de energietransitie). Samen willen ze de juridische, sociale en financiële knelpunten wegnemen die het renoveren van appartementsgebouwen vertragen. Het project moet uitmonden in een ‘masterplan voor energierenovatie’, dat gratis ter beschikking wordt gesteld van eigenaars, syndici en de bouwsector.

“Binnen ACER neemt Kamp C twee rollen op: kennis delen om een masterplan voor Antwerpen uit te werken en dat masterplan ook in andere steden uitrollen”, zegt Hans Vannuffelen, projectmanager renovatie bij Kamp C. “Het opmaken van het masterplan gebeurt door EcoHuis, met inhoudelijke ondersteuning door Kamp C. Het plan focust op concrete vragen: hoe kunnen we op korte termijn een energierenovatie realiseren? Wat kan, mag of moet er binnen het kader van ruimtelijke planning? Het masterplan wil eigenaars en aannemers door het proces van een energierenovatie loodsen, zodat ze niet alles zelf moeten uitzoeken. Kamp C zal de verworven kennis vervolgens uitrollen in andere steden en gemeenten, zoals Mechelen en Turnhout.”

Lagere onderhoudskosten

Het masterplan moet tegelijk duidelijk maken hoe een energierenovatie tot lagere onderhoudskosten kan leiden. Dat is een belangrijk argument om eigenaars te overtuigen. De stad Parijs testte die aanpak eerder al uit: daar werd inmiddels een uitgebreid softwarepakket ontwikkeld voor energierenovaties.

“De eerste reacties zijn positief”, weet Hans Vannuffelen. “Zowel bewoners/eigenaars als aannemers zien potentieel in de nieuwe aanpak. De eerste renovatieplannen zijn opgemaakt en binnen zes tot twaalf maanden hopen we de eerste resultaten te zien. Op termijn willen we via het masterplan zoveel mogelijk informatie delen en nieuwe partners over de streep trekken. Zo komt de energierenovatie van oude appartementsgebouwen in een stroomversnelling.”

Meer info: www.kampc.be/duurzaam/projecte... en www.antwerpen.be

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!