Plus Harelbeke pakt kinderarmoede aan met SDG-beleid

Steeds meer lokale besturen verankeren de duurzame ontwikkelingsdoelen in hun beleid. Harelbeke is zo’n stad die de SDG’s als vertrekpunt neemt voor een duurzame toekomst. Kinderen hebben een centrale plaats in hun project: “Kinderarmoede moet zo snel mogelijk tot het verleden behoren.”

Katleen Put | 20 oktober 2020
Klein meisje aan tafel

Eind 2017 besliste Harelbeke om als lokaal bestuur de schouders te zetten onder de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het beleidsplan voor de stad werd volledig op de SDG’s geënt. Dat engagement leverde Harelbeke de titels ‘Strafste SDG-gemeente’ en ‘SDG Voice 2020’ op. Het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 van de stad steunt op de vijf gekende pijlers People, Prosperity, Planet, Peace en Partnership en vertrekt van het motto Leave no-one behind, oftewel ‘Iedereen telt mee’.

“Harelbeke heeft al lange tijd oog voor duurzaamheid, klimaat en sociaal beleid”, vertelt Bren De Rycke, deskundige Welzijn bij de stad. “Toen de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, pilootgemeenten zocht om met de SDG’s aan de slag te gaan, stelden we ons graag kandidaat. Het leek ons waardevol om ons lokale beleid te kaderen in een wereldwijd concept. Door alles wat we doen af te toetsen aan de SDG’s, zit onze meerjarenplanning evenwichtig in elkaar en kunnen verschillende domeinen elkaar versterken. Bijvoorbeeld: in ons sportaanbod hebben we extra oog voor mensen van vreemde origine. Zo werken we tegelijk aan gezondheid en integratie en vermindert de ongelijkheid. Door het aftoetsen van al onze initiatieven aan de SDG’s, vermijden we blinde vlekken in ons beleid en zetten we concrete stappen vooruit op het vlak van duurzaamheid.”

Oog voor kinderen

In het geheel van alle maatregelen nemen kinderen een centrale plaats in. Zeker kinderen die in arme gezinnen opgroeien, want een start in armoede valt soms moeilijk te keren. Het Harelbeekse Huis van Welzijn, dat onder meer de dienst Welzijn en de sociale dienst van het OCMW overkoepelt, becijferde dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, blijft stijgen. Vooral als de moeder van een kind van niet-Belgische origine is, ligt de kans op kinderarmoede substantieel hoger.

“Kwetsbare kinderen en gezinnen worden vaak zichtbaar op school. De school kan dan ook een hefboom zijn om hulp aan te bieden”, stelt De Rycke. “Dat gebeurt in Harelbeke met heel concrete maatregelen. Een belangrijke rol is weggelegd voor brugfiguren tussen school en stad: zij kunnen leraren en schooldirecties ondersteunen en brengen hen indien nodig in contact met de juiste welzijnswerkers.” De stad ondersteunt het schoolzwemmen, stimuleert het hergebruik van schoolmateriaal en streeft naar huiswerkondersteuning aan huis.

Het Huis van Welzijn kent een jarenlange traditie in de toekenning van aanvullende financiële steun, in het bijzonder aan gezinnen met kinderen. In de huidige legislatuur wordt dat verder gezet en zullen kinderen uit kwetsbare gezinnen vier keer per week op een warme schoolmaaltijd kunnen rekenen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.