Haalt de Europese Unie haar doelstellingen voor 2020?

De kans dat de Europese Unie haar eigen milieudoelstellingen tegen 2020 nog haalt, wordt steeds kleiner. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA). Vooral wat betreft biodiversiteit en natuurlijke rijkdommen schiet de EU tekort.

30 november 2018
Europe 1395916 1920

Het jaarlijkse EEA Environmental Indicator Report volgt de vooruitgang binnen de unie wat betreft 29 milieudoelstellingen in drie focusgebieden: natuurlijke rijkdom, de vergroening van de economie en de volksgezondheid.

Wat betreft natuurlijke rijkdom is het vooruitzicht ronduit slecht. De EU dreigt tekort te schieten op alle doelstellingen binnen dit domein: de bescherming van soorten, de bescherming van habitats, de strijd tegen overbemesting of de bescherming van zeeleven. Het EEA wijst er onder meer op dat vogels - een cruciale indicator voor biodiversiteit - het jaar na jaar slechter doen.

Gemengde score

Wat de transitie naar een groene, competitieve low carbon economie groei betreft, lopen de scores meer uiteen. De EU is goed op weg om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 op het vlak van hernieuwbare energie en uitstoot te halen, maar wat betreft energie-efficiëntie is dat veel minder zeker. Er wordt meer afval geproduceerd en het is erg onzeker dat de woning-, mobiliteits- en voedselsectoren hun milieu-impact kunnen verminderen, stelt het rapport.

Ook de scores rond volksgezondheid en welzijn zijn eerder gemengd. Er zijn in de voorbije decennia aanzienlijke inspanningen gedaan om de uitstoot van lucht- en watervervuiling te verminderen maar er blijven ernstige problemen rond luchtkwaliteit en geluidsvervuiling in stedelijke gebieden. Tegelijk stijgt de uitstoot van ammoniak in de landbouw al drie jaar op rij. Het EEA maakt zich ook zorgen over de chronische blootstelling van de bevolking aan chemicaliën.

“Het economische model ‘Groei nu en ruim later op’ dat onze wereld domineert en geen rekening houdt met klimaatverandering, vervuiling of de teloorgang van natuurlijke rijkdom is niet vol te houden”, zegt EEA-directeur Hans Bruyninckx. “Europa moet dringend meer inspanningen leveren om cruciale delen van de productie en consumptie duurzamer te maken.”

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!