Plus Grootste producent van windturbines wil Denemarken op waterstof laten rijden

Het Deense bedrijf Ørsted A / S, de grootste producent van windturbines op zee ter wereld, start een proefproject om groene waterstof te produceren voor bussen, trucks en taxi’s.

Fran Herpelinck | 20 januari 2021
Avv Picture W Wtgs 525062404046880

Mensen die de energiemarkt op de voet volgen, weten al langer dat het Deense Ørsted A / S tientallen pijlen op zijn boog heeft. Ørsted staat bekend als de grootste producent van windturbines op zee ter wereld, maar is in de eerste plaats een ambitieus energiebedrijf met naast windenergie onder meer ook biomassa, thermische energie en WKK in zijn portefeuille. Tegen 2025 wil Ørsted enkel nog groene energie op de markt brengen. Om die ambitie waar te maken, verkocht het in 2017 zijn olie- en gasvelden op de Noordzee en verkent het nieuwe, hernieuwbare pistes. In een periode waarin het geloof op een snelle uitrol van waterstof weinig aanhang kent, is het opmerkelijk dat net Ørsted het proefproject H2RES opstart om waterstof voor wegtransport te produceren.

Bussen, trucks, taxi’s

De waterstof van Ørsted zal worden opgewekt in Avedøre, een energieknooppunt ten zuiden van Kopenhagen waar Ørsted een grote met biomassa gestookte WKK-centrale bezit. In Avedøre komt ook de stroom aan land van twee offshore windturbines, die de benodigde stroom zullen leveren voor Ørsteds eerste, kleinschalige waterstoffabriek: met een vermogen van twee megawatt zou dagelijks ongeveer 600 kilogram waterstof kunnen worden opgewekt, goed om twintig à dertig lijnbussen van groene brandstof te voorzien. Ook trucks en taxi’s kunnen afnemers worden van de Deense waterstof, aangemaakt met de hulp van offshore wind.

Green Deal

Samen met zes partners heeft Ørsted een subsidie van de Deense overheid verworven om het demonstratieproject H2RES op te starten. Hun bedoeling is om de waterstoffabriek later dit jaar in actie te laten treden. Via de keuze voor waterstof toont Ørsted zich in ieder geval een attente leerling in de Europese klas: in het kader van het Europese Green Deal-programma, waarmee de Europese Commissie Europa klimaatneutraal wil maken tegen 2050, neemt waterstof een belangrijke plek in. Aan die doelstelling zijn budgetten verbonden die de komende jaren zullen stijgen tot 470 miljard euro.

Snel opschalen

Ørsted steekt het niet onder stoelen of banken dat groene waterstof op basis van windenergie graag snel wil opschalen. Zo zegt Anders Nordstrøm, vicepresident van Ørsted A / S: “Hernieuwbare waterstof kan mogelijk een hoeksteen vormen in de transitie naar een wereld die volledig op groene energie draait. Hernieuwbare waterstof is momenteel echter duurder dan waterstof geproduceerd uit gas of steenkool. Daarom is het belangrijk dat we de technologie kunnen demonstreren en ervaring kunnen opdoen die het mogelijk maken om de technologie en deze efficiënter maken, zodat we in staat zullen zijn om hernieuwbare waterstof te produceren tegen een prijs die kan concurreren met de prijs van fossiele alternatieven.”

Naast het nieuwe proefproject werkt Ørsted ook op andere vlakken aan zijn waterstofactiviteiten. Een van die samenwerkingen is een groene elektrolyse-installatie van 100 megawatt om ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) te produceren voor chemiebedrijf Yara International ASA. Via die toepassingen wil Ørsted de hernieuwbare energie die het produceert ook voor andere doeleinden gebruiken dan louter de bevoorrading van het elektriciteitsnet.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.