Plus Grondstoffenscanner brengt economische risico’s grondstoffen in kaart

Met de grondstoffenscanner kunnen ondernemers voortaan ontdekken in hoeverre hun afhankelijkheid van kritische grondstoffen een risico vormt voor hun bedrijf. De in Nederland ontwikkelde webtool geeft hen bovendien advies om dat risico in te perken. 

Margot Kennis | 13 april 2018
Grondstoffen

Sectoren zoals de technologische of windmolenindustrie staan of vallen met de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, zoals kobalt, lithium en antimoon. Maar die aardmetalen hebben slechts een beperkte beschikbaarheid. Op www.grondstoffenscanner.nl worden de economische risico’s van zulke grondstoffen in kaart gebracht.

Op zoek naar oplossingen

Ondernemers kunnen via de website opzoeken welke kritische grondstoffen hun producten bevatten. De webtool geeft vervolgens een lijst met de specifieke risicofactoren van die grondstof: exportrestricties, recyclagemogelijkheden, prijsfluctuaties, stabiliteit van de bronlanden, milieu-impact, impact op de biodiversiteit… Ook maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden bij de grondstofwinning worden vermeld. 

De grondstoffenscanner somt niet alleen alle risico’s op, maar biedt ook oplossingen aan om deze in te perken. Zo geeft de grondstofscanner advies over redesign van producten, de optimalisatie van repair en refurbishment en (eventueel) alternatieve grondstoffen. Ondernemers krijgen ook tips om hun bevoorradingsketen zo te ontwerpen dat deze beter bestand is tegen risicofactoren.

Ook voor Belgische bedrijven

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse Koninklijke Metaalunie en FME (de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie). De tool richt zich specifiek op kmo’s en grote bedrijven in de maakindustrie en wil de transitie naar een circulaire economie ondersteunen.

Ondertussen is er al internationale interesse voor de grondstoffenscanner: zowel Duitsland als de Europese Commissie hebben oren naar een eventuele samenwerking. De grondstoffenscanner is trouwens ook interessant voor Belgische bedrijven. Grondstofdata gelden immers wereldwijd. Ook de oriëntatie per productgroep is voor elk land hetzelfde. Voor enkele details in de grondstofanalyse is de tool wel specifiek op Nederlandse bedrijven gericht. 

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.