Plus Groei van hernieuwbare energie stagneert

De voorbije twintig jaar steeg de capaciteit van hernieuwbare energie wereldwijd ieder jaar nog meer dan het jaar voordien. In 2018 stokte deze groei voor het eerst. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap.

Iris Penninckx | 10 mei 2019
Sunrise

Sinds 2001 zit hernieuwbare energie in de lift. Jaar na jaar nam de capaciteit wereldwijd toe. Het gaat om zonne- en windenergie, energie op basis van waterkracht en uit biomassa. Meer nog, de capaciteitsstijging was elk jaar opnieuw zelfs groter dan het jaar voordien. In 2018 kwam er een knik in die voorspoedige curve: het totale vermogen van hernieuwbare energie groeide ‘slechts’ met 180 gigawatt, wat evenveel was als het jaar voordien.

Klimaatdoelstellingen in het gedrang

Hernieuwbare energie speelt een sleutelrol in het terugdringen van broeikasgasemissies. Om de klimaatdoelstellingen binnen bereik te houden is jaarlijks een extra capaciteitstoename nodig met gemiddeld 300 gigawatt stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Met de extra 180 gigawatt die in 2018 werd gerealiseerd, haalden we slechts 60 procent van de vooropgestelde doelstelling.

Zonne-energie stokt

De voorbije jaren stuwde de exponentiële groei van zonne-energie de hernieuwbare energiesector vooruit. Net die groei stagneerde in 2018. Er werd in 2018 evenveel extra capaciteit zonne-energie gerealiseerd als in 2017, namelijk 97 gigawatt. Daar waar in 2017 nog 30 procent extra groei werd opgetekend ten opzichte van 2016. De verklaring ligt grotendeels in China, jarenlang de grootste groeimarkt. Sinds vorig jaar hanteert China andere ondersteuningsregels voor zonne-energie. Het beleid focust niet langer op een ongebreidelde groei, maar op een duurzame uitbouw van de netcapaciteit.

Ook in Europa, de tweede groeimarkt na China, vertraagt de groei van hernieuwbare energie. De extra capaciteit zonne-energie blijft jaar na jaar toenemen, maar daalt voor windenergie.

‘Niet stilvallen’

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde vorig jaar al voor een knik in de groeicurve. Want terwijl de investeringen in zonne-energie een recordhoogte bereikten in 2017, daalden de investeringen in windenergie en energie uit waterkracht. De totale investering in hernieuwbare energie wereldwijd daalde in 2017 met 7 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Vandaag luidt het Internationaal Energieagentschap (IEA) daarom aan de alarmbel. “Vorig jaar werd een recorduitstoot opgetekend. We kunnen ons niet veroorloven dat de groei in hernieuwbare energie stilvalt. Overheden moeten de situatie snel rechttrekken en werk maken van een concrete langetermijnvisie in plaats van een stop-en-go beleid”, zegt Dr. Fatih Birol, directeur van het IAE. “Een stabiel langetermijnbeleid is dringend nodig om investeringen in hernieuwbare energie een extra boost te geven.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.