Greenpeace: “Verbied verkoop van diesel- en benzinemotoren tegen 2028”

Bijna een kwart van de Belgische CO2-uitstoot komt van ons verkeer. Om de klimaatdoelstellingen te halen, trekt Greenpeace aan de alarmbel. De milieuorganisatie roept de volgende regering op om de verkoop van alle verbrandingsmotoren af te schaffen tegen 2028. Onze buurlanden hebben al ambities in die richting, maar in België ligt er nog altijd geen plan op tafel.

Kathleen Van Goethem & Katleen Put | 11 juni 2019
Petrol 996617 960 720

Milieuorganisatie Greenpeace roept de volgende regering op om de verkoop van diesel- én benzinewagens te verbieden tegen ten laatste 2028. Volgens Greenpeace moet België dringend een versnelling hoger schakelen om het hoofddoel van het klimaatakkoord van Parijs – de klimaatopwarming onder de 1,5°C houden – nog te kunnen halen. De milieuorganisatie baseert zich daarvoor op het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Onder meer in Nederland, Denemarken en Zweden zal het vanaf 2030 verboden zijn om nog een nieuwe diesel- of benzinewagen te kopen. In Noorwegen geldt dat verbod al vanaf 2025. In België is er echter nog geen wet in de maak.

Lage-emissiezones

“Als het op klimaatmaatregelen aankomt, is België eerder een passagier dan een bestuurder. Dat is een vergissing, want bijna een kwart van de Belgische CO2-uitstoot is afkomstig van het verkeer”, klinkt het bij Greenpeace. “Verbrandingsmotoren moeten er zo snel mogelijk uit, en meer gemeenten zouden een lage-emissiezone moeten invoeren.” In zo’n lage-emissiezone zijn oude dieselauto’s niet meer welkom. Antwerpen en Brussel voerden recent een lage-emissiezone in. Gent zal wellicht in 2020 volgen. Mechelen en Willebroek ten vroegste in 2021.

Ambitieuze buren

Onze buurlanden lijken alvast hogere ambities te koesteren. De stad Parijs streeft naar een verbod op dieselauto’s in 2024 en benzineauto’s in 2030. In Amsterdam moet het in 2030 gedaan zijn met iedere vorm van CO2-uitstoot door voer- en vaartuigen. In Duitsland voerden meer dan zestig steden al een of andere CO2-beperking in. Zo geldt er in Berlijn een dieselbeperking in de drukste straten. In België heeft voorlopig enkel de Brusselse regering tegen 2030 een volledig verbod op dieselwagens uitgeschreven. Heel wat steden overwegen intussen wel een lage-emissiezone.

Actieve mobiliteit

Een verbod op verbrandingsmotoren is natuurlijk pas mogelijk als er voldoende alternatieven zijn. Voor auto’s zijn er al heel wat betaalbare elektrische modellen op de markt. Een verbod op diesel en benzine zal de aanschaf van zulke elektrische wagens nog versnellen, meent Greenpeace. In Noorwegen rijdt intussen al de helft van alle voertuigen elektrisch. Toch zijn er ook andere mobiliteitsinitiatieven nodig, want elektrische auto’s staan nog steeds in de file. Trams, bussen, fietsen en elektrische deelwagens zullen het straatbeeld meer en meer moeten bepalen. Wenen en Zürich tonen al dat dit mogelijk is met openbaar vervoer in de hoofdrol, en in Kopenhagen en Amsterdam is de fiets alomtegenwoordig.

Bron: Greenpeace, IPCC, DM, HLN

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!