Green Deal Gedeelde Mobiliteit wil elektrisch autodelen stimuleren

Minstens duizend elektrische deelwagens op onze wegen in 2020. Dat is de ambitie van zeven Vlaamse autodeelorganisaties. Om dat doel te bereiken zien ze een belangrijke rol weggelegd voor de (lokale) overheden.

Lien Moris | 17 januari 2018
Electric Car 734573 1920

Eind 2017 waren er bijna vijf keer zoveel elektrische deelwagens in roulatie als begin vorig jaar: van 15 naar 71. Autodelen.net (het Vlaams Netwerk Autodelen) en autodeelaanbieders Cambio, Ecomobiliteit Gent, Partago, Poppy, Stappin en Zen Car willen dat cijfer verder de hoogte injagen. In 2020 moeten er minstens duizend elektrische deelwagens rondrijden in Vlaanderen. De zeven partners doen een oproep aan alle (lokale) overheden om mee aan de kar te trekken.

Subsidies

Wat kunnen de Vlaamse en federale overheid doen? Meer en toegankelijke laadinfrastructuur voorzien, klinkt het. De 2500 extra laadpalen die Vlaanderen tegen 2020 gepland heeft, zijn niet voldoende volgens de zeven partners. Bovendien zouden die palen voor iedereen toegankelijk moeten zijn en dus niet afhankelijk van het lidmaatschap bij een provider. Daarnaast zijn subsidies en fiscaliteit voor elektrische gedeelde voertuigen belangrijke instrumenten. Denk aan tegemoetkomingen voor autodeelaanbieders bij de aankoop van elektrische deelwagens en het inzetten op een mobiliteitsbudget dat elektrisch autodelen aanmoedigt.

Lokale overheden zouden dan weer het goede voorbeeld moeten geven door in 2018 minstens één elektrische deelwagen op te nemen in hun wagenpark. Zo kan de burger op een laagdrempelige manier kennismaken met elektrisch (gedeeld) rijden.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De zeven autodeelorganisaties hebben samen met meer dan 85 partners de Green Deal Gedeelde Mobiliteit ondertekend. Daarmee engageren lokale overheden, bedrijven, mobiliteitsaanbieders, het middenveld en kennisinstellingen zich om samen met de Vlaamse overheid het gebruik van (elektrische) gedeelde mobiliteit te versnellen en mainstream te maken tegen 2020.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!