Go4Circle analyseert recyclageproblemen bij pmd

Een studie in opdracht van de federale overheid, de FOD Milieu en minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem moet de economische en technische belemmeringen voor de recyclage van dertien afvalstromen in kaart brengen. Go4Circle heeft alvast de eerste stroom, huishoudelijk verpakkingsafval, onderzocht.

Lien Moris | 18 april 2018
Bottles Clean Close Up 122803

België is een goede leerling als het gaat om de recyclage van verpakkingsafval. Maar het rapport van Go4Circle-Coberec maakt duidelijk dat er op veel vlakken nog winst valt te behalen. De sectorfederatie legde de zeven belangrijkste designproblemen die de recyclage bemoeilijken voor aan de Belgische pmd-sorteercentra. Opvallend: die zeven knelpunten hebben alleen betrekking op de kunststof-fractie, zo’n 43 procent van de inhoud van de pmd-zak. De sorteercentra meldden weinig tot geen problemen met metalen verpakkingen of drankkartons.

Fracties scheiden

De verbeterpunten rangeren van de kleur van plastic verpakkingen, over de dichtheid tot de samenstelling. Zo is minstens 10.000 ton van het jaarlijks opgehaalde huishoudelijk verpakkingsafval samengesteld uit verschillende materialen die niet effectief van elkaar gescheiden kunnen worden. De sorteercentra geloven dat dat probleem nog groter zal worden wanneer Fost Plus de P+MD-zak zal invoeren, voor de inzameling van drankkartons, metalen verpakkingen en alle soorten plastic verpakkingen. Dat systeem werd in 2016 in zes gemeenten getest en zal waarschijnlijk geleidelijk uitgebreid worden naar heel België vanaf 2019.

Maar burgers nog meer stimuleren om alles strikter te scheiden, is volgens Fost Plus geen goed idee. Fatima Boudjaoui, woordvoerster van Fost Plus, zegt in De Standaard dat ze het voor de burger zo eenvoudig mogelijk willen maken. Een goed evenwicht vinden tussen de boodschap om te sorteren simpel houden, en tegelijk zorgen dat de recyclage gegarandeerd is, daar draait het volgens haar om.

Overleg

Het rapport stelt voor elk probleem oplossingen voor op korte en middellange termijn. Die situeren zich zowel bij de sorteercentra zelf als bij de verpakkingsindustrie en op het niveau van het beleid. Minister Marghem maakte op een persconferentie bij Go4Circle-Coberec alvast duidelijk dat de verpakkingssector nog heel wat stappen kan zetten om de recycleerbaarheid van een hele reeks verpakkingen te verbeteren.Op basis van deze analyse kan er overleg plaatsvinden met de producenten, de consumentenverenigingen en de professionals uit de sector.

Op lange termijn moeten de productnormen, die gebaseerd moeten worden op referenties van Europese recyclagebedrijven, bedrijven verplichten om rekening te houden met de eindrecyclage van hun product bij de productie van de verpakkingen.  

Raadpleeg de analyse hier.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!