Europese uitstoot met 4 procent gedaald in 2019

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2019 met bijna 4 procent gedaald. Dat blijkt uit de officiële cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA).

2 juni 2021
Europe 1395916 1920

De grote daling van de emissies, die vóór de covid-19-crisis werd bereikt, is voornamelijk te danken aan een verminderd gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit. Uit de officiële cijfers, die door de EU zijn ingediend bij het VN-klimaatraamwerk (UNFCCC), blijkt dat de lidstaten hun emissies tussen 2018 en 2019 met 3,8 procent hebben verminderd. Daardoor is de Europese uitstoot sinds 1990 met 24 procent gedaald. Als ook andere factoren in rekening worden gebracht, zoals verandering in landgebruik en bosbouw, loopt de vermindering op tot 25,9 procent.

Transportsector is zorgenkind

Het overgrote deel van de netto emissiereductie in 2019 komt op rekening van de verwarmings- en elektriciteitssector. Stijgende CO2-prijzen en dalende prijzen van gas en hernieuwbare energie leidden tot een aanzienlijke vermindering van het steenkoolgebruik. Ook in andere industriële sectoren en woningen daalden de emissies, mede dankzij de warmere winter.

Maar in de transportsector blijft de uitstoot stijgen. Voor het wegvervoer was de stijging vooral te wijten aan een hoger benzineverbruik in personenauto’s. Uit een analyse van de EEA bleek ook al dat de gemiddelde uitstoot van nieuwe personenauto's in Europa in 2019 voor het derde achtereenvolgende jaar is gestegen. Een rapport van denktank Transport & Environment (T&E) stelt bovendien vast dat de CO2-uitstoot van privéjets in Europa is met bijna een derde gestegen tussen 2005 en 2019. Dat is een pak sneller dan de commerciële luchtvaart.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!