Plus 9 miljoen euro om CO2 uit de lucht te halen in de Antwerpse haven

Antwerp@C, het innovatieve CCUS-project (carbon capture, utilisation and storage) van Port of Antwerp en zeven chemie- en energiebedrijven, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het consortium krijgt Europese subsidies om te bestuderen hoe ze de CO2 zullen transporteren.

Ellen Vervoort | 7 oktober 2020
Ccus Port Of Antwerp
Tegen 2030 wil Antwerp@C de helft van de CO2 in de haven potentieel afvangen.

In de transitie naar een koolstofarme economie zijn de ogen van industrie en wetenschap tegenwoordig gericht op carbon capture and utilisation (CCU): CO2 uit lucht of rookgassen halen en hergebruiken om er vermarktbare componenten of producten van te maken. Ook Port of Antwerp gelooft daarin. Eind 2019 bracht het zeven chemie- en energiebedrijven (Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys en Total) samen om de technische en economische haalbaarheid van de bouw van CO2-infrastructuur te onderzoeken. Tegen 2030 willen de partners – onder de noemer Antwerp@C - de helft van de CO2-emissies in de haven potentieel afvangen.

Pijpleidingen naar buurlanden

In 2017 ging er in de haven van Antwerpen nog ruim 18 miljoen ton aan broeikasgassen de lucht in. De partners van Antwerp@C willen de helft van de uitgestoten CO2 opvangen, vervoeren, tussentijds opslaan en op termijn hergebruiken als grondstof (carbon capture utilisation and storage, CCUS).

Het grensoverschrijdende CCUS-project moet een van de eerste en grootste multimodale CO2-exportinfrastructuren ter wereld worden. Antwerp@C verkent daarvoor twee pistes: een project voor transport via een onshore pijplijnverbinding naar Rotterdam en een tweede project om de CO2 per schip richting Scandinavische landen te vervoeren.

Connecting Europe Facility

Om dat mogelijk te maken, diende het consortium een aanvraag in via het Europese financieringsprogramma voor Trans-Europese energienetwerken, Connecting Europe Facility (CEF). Die stelt nu 9 miljoen euro ter beschikking van het innovatieve project. De partners bereiden momenteel ook aanvragen voor in het kader van het Europees Innovatiefonds en de Green Deal.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp: “We zijn trots dat we hiervoor de nodige financiële steun krijgen voor de studiefase, aangezien dit project zal bijdragen aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen en aan de verhoogde EU 2030-doelstellingen voor emissiereductie tot minstens 55 procent.”

Power-to-Methanol

Een mogelijke toepassing voor opgevangen CO2 is de productie van methanol, een belangrijke grondstof voor de chemische industrie en een beloftevolle brandstof. Port of Antwerp, ENGIE, Oiltanking, Indaver, Fluxys, INOVYN (INEOS) en de Vlaamse Milieuholding onderzoeken binnen het vennootschap Power-to-Methanol Antwerp BV de mogelijkheid van een demofabriek in Lillo.

De partners willen er methanol maken uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof. Per ton duurzaam geproduceerde methanol vermijdt Port of Antwerp zo evenveel ton CO2 in de lucht. De fabriek moet tegen eind 2022 operationeel zijn en jaarlijks ongeveer 8000 ton duurzame methanol maken.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.