Plus Europese luchtvaartsector komt met plan om CO2-neutraal te worden tegen 2050

Over dertig jaar netto geen CO2 meer uitstoten, dat is de ambitie van de Europese luchtvaartsector. Om dat doel te realiseren, heeft de luchtvaartsector een roadmap opgesteld. Een van de oplossingen die ze naar voor schuiven, is het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Inès Aoun | 16 februari 2021
Luchtvaartsector Co2 Neutraal

Europese vliegtuigmaatschappijen, luchthavens, producenten en luchtverkeersleiders hebben in samenwerking met Nederlandse luchtvaartexperts voor het eerst het plan Destination 2050 opgemaakt om CO2-neutraal te worden.

Alle vluchten binnen de EU

Concreet engageren ze zich om tegen 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. De ambitie geldt voor alle vluchten die vanuit de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie) vertrekken of voor alle vluchten naar Europese bestemmingen. Voor die laatste zal de sector 99 procent van de emissies reduceren via een combinatie van vier oplossingen (zie hieronder). De resterende 1 procent willen de Europese partners realiseren door CO2 uit te lucht te halen via carbon capture and storage-technologieën.

Combinatie van vier oplossingen

De vier oplossingen die de luchtvaartsector aanhaalt om de emissies rechtstreeks te verminderen zijn:

  • Verbeteringen aan vliegtuigen of motortechnologieën kunnen zorgen voor een CO2-reductie met 37 procent. Het gaat bijvoorbeeld over meer energie-efficiënte motors of over motors op waterstof.
  • Duurzame vliegtuigbrandstoffen gebruiken kan de CO2-emissies doen dalen met 34 procent.
  • Economische maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van het emissierechtenhandelsysteem (momenteel wordt het systeem opnieuw herbekeken) waaronder de Europese luchtvaart valt, zorgen voor een vermindering met 8 procent.
  • Verbeteringen met betrekking tot het luchtverkeersmanagement leiden tot een daling met 6 procent.

De sector verwacht dat de kosten van deze oplossingen een impact zal hebben op de prijzen van de tickets, wat de vraag ernaar zal doen dalen. Maar tegelijkertijd gaan ze er echter wel van uit dat het aantal passagiers jaarlijks met 1,4 procent zal stijgen tussen 2018 en 2050.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.