MVO

Europese Commissie wil dat meer bedrijven een duurzaamheidsverslag maken

Als het van de Europese Commissie afhangt, worden alle grote bedrijven binnenkort verplicht om transparanter te communiceren over hun duurzaamheidsdoelstellingen. Het voorstel moet wel nog eerst door de Europese mallemolen raken. Als iedereen akkoord gaat, publiceren zowat 50.000 ondernemingen – inclusief beursgenoteerde kmo’s – vanaf 2024 een duurzaamheidsverslag.

Inès Aoun | 30 april 2021
Shutterstock 1060101743
©Shutterstock

Sinds 2017 zijn bepaalde organisaties en bedrijven in Europa wettelijk verplicht om een duurzaamheidsrapport te maken. Maar uit een consultatie bij belanghebbenden blijkt dat de rapportering niet altijd even secuur gebeurt. Vaak ontbreekt er cruciale informatie en soms wordt er zelfs getwijfeld of de zaken niet groener worden voorgesteld dan ze zijn. Om die fundamentele kritiek aan te pakken, stelt de Europese Commissie voor om de richtlijn over duurzaamheidsrapportering te hervormen.

Uniforme standaard

Een van de meest in het oog springende voorstellen is de uitbreiding van de verplichting naar alle grote bedrijven (zie kader). Dat komt neer op zo’n 50.000 bedrijven in plaats van de huidige 11.000. Verder wil de EC de rapportage stroomlijnen. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zal daartoe een uniforme standaard ontwikkelen die verder bouwt op de frameworks die nu al bestaan zoals de Global Reporting Initiative (GRI), de International Integrated Reporting Council (IIRC), etc. Daarnaast wil de Commissie dat de rapporten een grondige audit ondergaan.

2024

Maar zo ver is het nog niet. De tekst moet nu naar het Europees Parlement en naar de Europese Raad voor goedkeuring. Er wordt geschat dat de trojka tegen begin 2022 een akkoord zal bereiken.

Als dat het geval is, dan kan de Europese Commissie tegen het einde van 2022 al een eerste deel van de rapportagestandaarden goedkeuren. Organisaties moeten dan in 2024 voor het eerst rapporteren volgens de nieuwe regels over hun duurzaamheidsresultaten van 2023.

De huidige verplichting vs. het voorstel van de Europese Commissie

Wat wil de Europese Commissie precies wijzigen? We zetten het even op een rijtje.

De huidige verplichting: Non-Financial Reporting Directive

De EU-verplichting geldt voor bedrijven van ‘openbaar belang’ die meer dan vijfhonderd mensen tewerkstellen en een netto-omzet van 34 miljoen euro of een balanstotaal van 17 miljoen euro hebben.

Organisaties van openbaar belang zijn:

 • beursgenoteerde vennootschappen
 • kredietinstellingen
 • verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
 • vereffeningsinstellingen

De organisatie moet rapporteren over:

 • sociale, personeels- en milieuaangelegenheden
 • de eerbiediging van de mensenrechten
 • de bestrijding van corruptie en omkoping

Concreet moet een duurzaamheidsrapport deze info bevatten:

 • een beschrijving van het MVO-beleid
 • de resultaten van dat beleid, gestaafd met prestatie-indicatoren
 • de risico’s die verbonden zijn aan de producten, diensten en bedrijfsvoering (risico's voor het milieu, het personeel en de maatschappij, risico’s op schending van de mensenrechten en risico’s op corruptie) beschrijven en rapporteren over hoe het bedrijf die risico’s beheert
 • een overzicht van prestatie-indicatoren gebaseerd op internationale frameworks

Voorstel van de Europese Commissie: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

 • Alle grote bedrijven en alle beursgenoteerde bedrijven moeten een verslag opmaken. De drempel van 500 werknemers vervalt. Dat betekent bovendien dat kmo’s die beursgenoteerd zijn ook verplicht zijn om een duurzaamheidsverslag te publiceren. Zij krijgen nog wel de tijd tot 2026 om een eerste verslag te maken.
 • Nu hebben organisaties nog de keuze tussen internationale frameworks, in de toekomst komt er een uniforme EU-standaard.
 • Een onafhankelijke partij zal een audit moeten uitvoeren op het verslag.
 • De verslagen moeten een digitale ‘tag’ krijgen zodat het door machines gelezen kan worden en kan gearchiveerd worden op het Europese single access point waarover gesproken wordt in het actieplan over de kapitaalsunie.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!