Europese Commissie wil capaciteit van offshore energie verhogen tot 300 gigawatt

De EC heeft een nieuwe strategie klaar voor offshore energie. Ze wil de huidige capaciteit van 12 gigawatt verhogen tot 300 gigawatt. Met die ambitie gaat een investering van 800 miljard euro gepaard.

Inès Aoun | 19 november 2020
Frans Timmermans

In de strategie blikt de EC niet alleen vooruit naar 2050, niet toevallig het jaar dat Europa klimaatneutraal moet zijn. De eerste doelstelling moet al over tien jaar gehaald worden, namelijk een vervijfvoudiging van de offshore windcapaciteit tot 60 gigawatt. Daarnaast streeft de Europese Commissie naar 40 gigawatt oceaanenergie (golf- en getijdenenergie), drijvende windturbines en zonnepanelen op zee tegen 2050.

Meer jobs

Volgens de EC is het nu tijd om een versnelling hoger te schakelen en meer te investeren in offshore energietechnologie. Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “Hernieuwbare offshore energie is nu al een echt Europees succesverhaal. Wij willen dat dat nog meer kansen oplevert voor schone energie, hoogwaardige banen, duurzame groei en internationaal concurrentievermogen.”

Om de installaties in snel tempo te kunnen bouwen, zal de vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten toenemen. De Commissie is daarom van plan een specifiek platform voor hernieuwbare offshore energie op te zetten om alle actoren samen te brengen.

Samenwerken

De EC schat dat er tussen nu en 2050 bijna 800 miljard euro moet worden geïnvesteerd om de voorgestelde doelstellingen te halen. Twee derde van het budget is bedoeld om de netwerkinfrastructuur te bouwen, de rest is nodig om de elektriciteitsopwekking te financieren. Het bedrag moet voornamelijk van privé-investeerders komen, al kunnen die rekenen op financieringsmechanismen als het herstelfonds, het InvestEU-programma of Horizon Europa wanneer het gaat om onderzoek en ontwikkeling.

De lidstaten kunnen – zelfs met de hulp van EU-fondsen – vaak niet voldoende geld vrijmaken voor zulke grote projecten. De Commissie roept landen dan ook op om samen te werken en de infrastructuur per zeebekken (en dus vaak grensoverschrijdend) aan te leggen.

Milieueffecten en biodiversiteit

Volgens de Commissie moet de opschaling van offshore energie hand in hand gaan met de bescherming van de biodiversiteit. Ze stelt voor om in 2021 een groep van experts op te zetten om de ecologische, sociale en economische gevolgen te analyseren, te evalueren en te monitoren.

De Commissie wil ook een levenscyclusbenadering invoeren voor onderdelen van installaties, met inbegrip van de recycleerbaarheid, hergebruik en het einde van de levensduur.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!