Plus Europees Parlement keurt CSRD goed

Het Europees Parlement heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd met een overweldigende meerderheid van de stemmen. De richtlijn verplicht bedrijven om op regelmatige basis te rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Koenraad Coel en Inès Aoun | 16 november 2022
Eu 1232430 1920

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Onder de NFRD moeten grote bedrijven al sinds 2018 rapport uitbrengen over de manier waarop ze omgaan met thema’s als mensenrechten, corruptie, diversiteit en het milieu. De CSRD bouwt verder op de bestaande richtlijn door de verplichtingen stelselmatig uit te breiden naar alle grote en beursgenoteerde bedrijven en de manier van rapporteren verder te standaardiseren. De rapporten moeten door externe audits gecontroleerd worden en digitaal toegankelijk zijn. Op die manier wil de Europese Unie komaf maken met greenwashing en informatie over duurzaamheid even transparant en vergelijkbaar maken als financiële bedrijfsgegevens.

Timing

Het Europees Parlement heeft de CSRD vorige week goedgekeurd met een indrukwekkende meerderheid. 525 leden stemden voor, 60 tegen en 28 onthielden zich. De Europese Raad zal de richtlijn naar verwachting adopteren op 28 november. Vanaf 2024 gaan de verplichtingen in voor een eerste groep bedrijven:

  • Vanaf 1 januari 2024: grote ondernemingen van openbaar belang (meer dan 500 werknemers), die al onder de NFRD vielen. Eerste rapport in 2025.
  • Vanaf 1 januari 2025: grote ondernemingen die nu niet onder NFRD vallen (meer dan 250 werknemers en/of € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen balanstotaal). Eerste rapport in 2026.
  • Vanaf 1 januari 2026: beursgenoteerde Kmo’s en andere ondernemingen. Eerste rapport in 2027. Kmo’s kunnen tot 2028 een opt-out gebruiken.

Standaarden

Ondertussen heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een uniforme Europese standaard voor duurzaamheidsverslaggeving ontwikkeld. Het gaat om een set van standaarden die bepalen hoe organisaties moeten rapporteren over drie duurzaamheidstopics: milieu, sociale risico’s en bestuurlijk beleid – de zogenaamde ESG-criteria. Daarnaast bevat het ontwerp ook algemene of cross-cutting standards, overkoepelend voor de topics.

In het voorjaar van 2022 publiceerde EFRAG een eerste ontwerp van die standaarden. Daarop konden stakeholders hun feedback geven. Die feedback is nu verwerkt en klaar om naar de Europese Commissie te sturen. De fundamentele principes blijven ongewijzigd. Er zouden wel 40 procent minder 'disclosure requirements' of datapunten gevraagd worden dan in de drafts. Meer informatie vind je binnenkort op de blog van Pantarein.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Verantwoorde consumptie en productie Klimaatactie Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten