Plus Europees getouwtrek over nieuwe CO2-uitstootnormen voor auto's

De milieuministers van de EU-lidstaten hebben na lang palaveren in Luxemburg een akkoord bereikt over de verdere inperking van de CO2-uitstoot door auto’s. Tegen 2030 moet de uitstoot met 35 procent naar omlaag voor personenwagens en met 30 procent voor bestelwagens.

Fran Herpelinck | 10 oktober 2018
Wheely 406925 1920

Na een marathonoverleg van 13 uur bereikten de ministers dinsdagavond een felbevochten akkoord over nieuwe Europese uitstootnormen. De reductiequota van 35 en 30 procent voor respectievelijk personen- en bestelwagens tegen 2030 zijn ambitieuzer dan het voorstel van de Europese Commissie, die er op had aangedrongen om de lat voor beide categorieën op 30 procent te leggen. Nochtans had het Europese parlement eerder al geijverd voor een globale reductie met 40 procent.

Verdeeldheid

Het gehakketak om de uiteindelijke beslissing verraadt dat de neuzen niet in dezelfde richting wijzen. Oostenrijk streefde als tijdelijke voorzitter van de EU tijdens de vergadering naar een zo breed mogelijke consensus, waardoor de vergadering lang duurde en de scherpe quota waar sommige landen om vroegen, uiteindelijk nog afgevlakt werden. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege liet achteraf weten te betreuren dat het ambitieuze 40 procent-voorstel het niet gehaald heeft. “Bovendien zijn er landen die altijd voor ambitieuze Europese doelstellingen pleiten, maar in de praktijk niet bereid blijken om ze te nemen”, klinkt het.

België staat met Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken Zweden niet alleen in zijn eis om strenge uitstootnormen. Een grootmacht als Duitsland staat dan weer op de rem, gesteund door verschillende lidstaten uit Oost-Europa. De Duitse Milieuminister Svenja Schulze verklaarde tijdens de vergadering dinsdag dat ze gebonden is aan het terughoudende standpunt van de CDU/CSU-regering van bondskanselier Merkel. Na dit eerste akkoord onderhandelen de lidstaten vanaf vandaag met het Europese Parlement. Begin volgend jaar zouden die gesprekken moeten landen, zodat de nieuwe wetgeving nog voor de verkiezingen klaar kan zijn.

Elektrische switch

Volgens experts zijn de nieuwe uitstootnormen haalbaar, maar enkel wanneer Europa ook grondig investeert in elektrisch vervoer. Tussentijdse mijlpaal richting 2030 is 2025, wanneer voor zowel auto’s als bestelwagens de CO2-uitstoot met 15 procent naar beneden moet. “Tegen 2025 zullen elektrische wagens evenveel kosten als gewone wagens. Dat zorgt er juist voor dat de switch economisch interessant is”, zegt Kris Vanherle, onderzoeker bij Transport & Mobility aan VRT NWS.

Europese automobielbedrijven zullen tegen 2030 enkel nog wagens kunnen produceren die 35 procent minder uitstoten. Volgens Vanherle zullen die bedrijven fors moeten investeren in properder vervoer en elektrische wagens. De nieuwe uitstootnormen zijn van toepassing op het wagenpark van de autofabrikant. Het totaal van alle wagens die hij verkoopt, moet gemiddeld 35 procent minder uitstoten. Dat betekent dat er nog auto's met een hogere uitstoot in het straatbeeld zullen kunnen voorkomen, maar de fabrikant moet die dan op het niveau van zijn wagenpark compenseren door de verkoop van auto's met een veel lagere uitstoot of elektrische wagens. De producent moet zijn aanbod dus nauwgezet balanceren, want de straffen die Europa vooropstelt, zijn streng.

Ongeruste constructeurs

ACEA, de federatie van de Europese auto-industrie, drukt in een persmededeling zijn ongerustheid uit. “Dit akkoord geeft het juiste signaal in de richting van lage-emissievoertuigen, maar heeft mogelijk een negatieve impact op de competitiviteit van bedrijven, de werkgelegenheid en de consument”, meent Erik Jonnaert, de Belgische secretaris-generaal van ACEA. “We hopen dat het uiteindelijke akkoord de balans zal vinden tussen milieu en industrie, zonder betaalbare en comfortabele mobiliteit uit het oog te verliezen.”

Behalve het akkoord over de nieuwe uitstootnormen, vonden de Europese milieuministers ook een consensus over maatregelen om de productie van elektrische en hybride voertuigen te stimuleren. Van de nieuwe auto’s die vanaf 2030 worden verkocht, moet 35 procent elektrisch of hybride zijn.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.