Plus Europeaan ligt wakker van verlies aan biodiversiteit

Een overgrote meerderheid van de Europeanen wil dat de Europese Unie sterker ingrijpt om het verlies aan biodiversiteit op te vangen. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête, die bij 27.000 Europeanen te rade ging.

Fran Herpelinck | 8 mei 2019
Honey Bees 326337 1920
Een zwerm bijen op een honingraat. Meer dan 10 procent van alle insectensoorten dreigt de komende decennia uit te sterven.

Sinds een vorige gelijkaardige Eurobarometer in 2015, heeft de gemiddelde Europeaan een beter begrip gekregen van ‘biodiversiteit’. En wat het belang daarvan is. Zo heeft meer dan 70 procent van de 27.000 respondenten intussen van het begrip gehoord en erkennen ze massaal de bedreigingen voor de biodiversiteit. “Intensieve landbouw, bomenkap en overbevissing worden als de voornaamste aanjagers beschouwd van het biodiversiteitsverlies”, stelt de Europese Commissie.

Eensgezind bewust

Liefst 96 procent van de Europeanen vindt dat we een verantwoordelijkheid dragen om voor de natuur te zorgen. Aansluitend legt 95 procent de link tussen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies: de opwarming van de aarde duwt fauna en flora in het verlies. Ook over andere standpunten zijn Europeanen het roerend eens: dat beschermde natuur niet ten koste mag gaan van economische ontwikkeling of dat het Europese Natura 2000-netwerk een belangrijk instrument is voor de bescherming van kwetsbare soorten. Het merendeel van de bevraagden vindt bovendien dat vooral het Europese niveau aan zet is in deze kwestie, meer nog dan de nationale politiek. Compensatie voor schade en meer transparantie over de staat van de biodiversiteit zijn concrete eisen.

Miljoen soorten bedreigd

De resultaten van de enquête verschijnen daags nadat een internationaal rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) over globale ecosystemen een bom deed ontploffen. Uit een onderzoek waar 145 experts uit 50 landen drie jaar lang aan werkten, blijkt dat naar schatting één miljoen planten- en diersoorten de komende decennia met uitsterven bedreigd zijn. Het gaat onder meer om naar schatting meer dan 40 procent van de amfibiesoorten en een tiende van alle insectensoorten. De voornaamste reden voor hun teloorgang komt voort uit menselijke activiteit: een verdubbeling van de wereldbevolking sinds 1970, de stijgende toename van broeikasgassen, een wereldwijd plasticprobleem …

Volgens het rapport hoeft het nog niet te laat te zijn, op voorwaarde dat er snel en doortastend wordt opgetreden. Inzetten op duurzaamheid, een betere ruimtelijke planning en minder voedsel verspillen zijn voor de hand liggende actiepunten. Toch moeten we volgens de wetenschappers eerst en vooral afstappen van het 'beperkte paradigma van economische groei’, om de natuur opnieuw ademruimte te kunnen geven.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.