Plus Europa verplicht duurzame brandstoffen voor vliegtuigen

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over duurzame brandstoffen in de luchtvaart: vanaf 2025 zullen brandstofleveranciers verplicht zijn om steeds grotere hoeveelheden duurzame brandstoffen bij kerosine te mengen.

Lien Moris | 27 april 2023
Airplane

Leveranciers van luchtvaartbrandstof zullen vanaf 2025 een minimum hoeveelheid duurzame brandstof moeten leveren op luchthavens in de EU. Het gaat van 2 procent van alle geleverde brandstof in 2025 tot 70 procent tegen 2050. In 2020 was nog maar 0,05% van alle vliegtuigbrandstof duurzaam.

Het nieuwe brandstofmengsel voor straalvliegtuigen moet ook een minimumaandeel van de meest moderne en milieuvriendelijke synthetische brandstoffen bevatten, dat in de loop van de tijd zal worden opgetrokken.

De maatregel zal volgens Europa de jaarlijkse CO2-emissies van vliegtuigen met ongeveer twee derde doen dalen tegen 2050. Ook de niet-CO2-emissies zullen afnemen, met positieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en het klimaat.

Grootschalige productie op gang brengen

Onder duurzame brandstoffen of SAF's (sustainable aviation fuels) verstaat Europa biobrandstoffen, brandstoffen op basis van hergebruikte koolstof en synthetische luchtvaartbrandstoffen (e-fuels) die voldoen aan de richtlijn Hernieuwbare Energie (het productieproces van synthetische brandstoffen is niet per definitie duurzaam). Om duurzaamheidsredenen zijn brandstoffen op basis van voedsel- en voedergewassen uitgesloten.

De verplichting zal de grootschalige productie van zulke brandstoffen op gang helpen brengen. Ze zal ook de energiezekerheid vergroten door de EU minder afhankelijk te maken van energieproducten uit derde landen, en zal duizenden nieuwe jobs creëren in de energiesector.

Ook verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens

Het Parlement en de Raad kwamen verder overeen dat luchtvaartmaatschappijen die vanaf luchthavens in de EU vertrekken verplicht worden om alleen de brandstof aan boord te nemen die noodzakelijk is voor de vlucht. Op die manier worden emissies ten gevolge van extra gewicht of koolstoflekkage door ‘tankering’ (opzettelijk te veel brandstof meenemen om geen duurzame vliegtuigbrandstoffen te moeten bijtanken) vermeden.

Ook zullen de luchthavens over tankinfrastructuur moeten beschikken die geschikt is voor de verdeling van duurzame luchtvaartbrandstof.

Dit is het meest recente akkoord over de vervoersvoorstellen in het kader van het Fit for 55-pakket, een onderdeel van de Europese Green Deal. De maatregelen in dat pakket moeten de netto-broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55 procent verlagen ten opzichte van 1990.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.