Er komt een duurzaam bedrijventerrein in Ninove

Stad Ninove en SOLVA, een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen, zetten in op een nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord. Daarbij wordt speciale aandacht geven aan de biodiversiteit, ruimtelijk kwaliteit, lokale energieopwekking en slim delen en samenwerken.

11 juni 2018
Office 2360063 1920

Het bedrijventerrein zal een oppervlakte hebben van 23,4 hectare, waarvan 17,4 hectare gereserveerd is voor de bedrijven. 

Tijdelijke natuur

Waar geen bedrijven worden gebouwd, zal aangelegd groen voor meer biodiversiteit zorgen. Bufferbekkens, wadi’s en grachten moeten natuurvriendelijke oevers creëren.  

Braakliggende terreinen zullen dienen als tijdelijke natuur, waar pionierssoorten kunnen groeien in afwachting van de industriële ontwikkeling. Bovendien worden op die manier stapstenen naar de omliggende natuurgebieden gecreëerd.

CO2-neutraal

De initiatiefnemers willen dat het bedrijventerrein CO2-neutraal is. Er zal hernieuwbare energie opgewerkt worden via onder andere zonnepanelen en gebruik gemaakt worden van een warmtenet met koude/warmteopslag. Verder moet elk bedrijfsperceel efficiënt worden ingericht waardoor ruimteverlies wordt vermeden. Toonzalen, kantoren, parkings en bedrijfswoningen worden gecombineerd binnen één gebouw. Een mobipunt moet zorgen voor een verbeterde mobiliteit voor de werknemers op het terrein. 

Ninove is op zoek naar bedrijven die zich willen aansluiten bij het project. “Kandidaat-bedrijven beoordelen wij niet alleen op hun huidige situatie, maar ook op hun toekomstpotentieel, de aard van de activiteit en de tewerkstelling”, verduidelijkt Alain Triest, schepen van lokale economie. 

Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen tot eind augustus via de website van Doorn Noord

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!