Plus Energieopslag: hoe klaren we de klus?

Het wordt de komende jaren een klus om de almaar grotere maar erg variabele hernieuwbare stroomproductie af te stemmen op het elektriciteitsverbruik. Om energieschommelingen op korte termijn pijlsnel op te vangen, kunnen batterijen een oplossing bieden. Voor energieopslag op lange termijn zijn andere technologieën een betere optie.

Katelijne Norga en Inès Aoun | 14 juni 2018
Shutterstock 426235861

Zonne- en windenergie kunnen we niet of slechts beperkt afstemmen op ons stroomverbruik. En dus moeten we anders en beter inspelen op de schommelingen in elektriciteitsverbruik en -productie. Productie en verbruik feilloos op elkaar afstemmen wordt steeds complexer omdat het aanbod van elektriciteit in de toekomst veel volatieler zal zijn. 

David Zenner van Elia Group: “Tot enkele jaren geleden konden we schommelingen in de energievraag opvangen door onze reserves van hoofdzakelijk gascentrales aan te spreken. Maar er zijn steeds minder gascentrales beschikbaar en nieuwe technologieën bieden nieuwe opportuniteiten. Daarom moeten we onze operationele reserves elders halen.” Het bufferen van grote hoeveelheden elektriciteit wordt in de toekomst een noodzaak, zowel om de maximale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit aan te kunnen koppelen als om de geproduceerde hernieuwbare energie zo goed mogelijk te kunnen valoriseren.

Volgende generatie batterijen 

Batterijparken zijn in staat om energiedips- en pieken razendsnel op te vangen. De eerste Vlaamse megabatterijen zijn intussen een feit. Denk maar aan het batterijpark van Engie Electrabel in Drogenbos, of aan de opslaginstallatie van LRM en ReStore in Dilsen-Stokkem, die 140 Tesla-batterijen omvat. Deze grote batterijen halen elektriciteit uit het net als de productie hoog ligt en slaan die op. Ze zetten de energie vervolgens opnieuw op het net als daar vraag naar is. Jeroen Büscher van EnergyVille: “Voorlopig lijkt de lithium-ionbatterij, die in smartphones, laptops en elektrische auto’s zit, het op grote schaal te halen van andere accutypes zoals redox-flowbatterijen of natrium-zwavelbatterijen. Dat komt, naast de goede intrinsieke eigenschappen, onder meer omdat de prijs van lithium-ionbatterijen de laatste jaren flink gedaald is.” 

Toch heeft de huidige generatie batterijen van de lithium-ionfamilie twee grote nadelen. Ze bevatten een vloeibare elektrolyt, waardoor ze bij oververhitting kunnen exploderen en een verhoogd risico op lekkage vertonen. Bovendien dreigt de energiecapaciteit van lithium-ionbatterijen haar plafond te bereiken in de nabije toekomst. Wetenschappers en bedrijven werken daarom aan een veiliger en krachtiger alternatief, namelijk accu’s met een vaste kern. Imec realiseerde onlangs nog een doorbraak op dat vlak. 

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.