Elia beschermt vogels tegen hoogspanningslijnen

Elia werkt samen met natuurorganisaties aan oplossingen voor vogels die tegen hoogspanningslijnen aanvliegen. Voor het eerst wordt nu een bestaande lijn in Wallonië uitgerust met vogelkrullen: gekleurde spiraalvormige elementen.

Francis Van den Noortgaete | 11 september 2018
31640788396 1339A37D13 K
© Elia

Het netwerk van hoogspanningsleidingen dat ons land doorkruist, houdt risico’s in voor bepaalde vogelsoorten. Sommige leidingen zijn voor vogels tijdens de vlucht nagenoeg onzichtbaar, zeker bij mist, schemer of ’s nachts. Vooral de dunnere aardingskabels boven hoogspanningslijnen vormen een gevaar.

200 kilometer kabel vormt risico

Elia nam enkele jaren terug al het initiatief om hier iets aan te doen. Door (bij voorkeur rood-wit gekleurde) veiligheidsbakens of vogelkrullen - spiraalvormige elementen - aan te brengen op de kabels, vermindert het risico op een aanvlieging. In 2012 voerden Natuurpunt en Natagora – de Waalse zusterorganisatie, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een studie uit. Die bracht de zones in kaart waar het risico op aanvliegingen het grootst is.

Daaruit blijkt dat 3,4 procent van Elia’s bovengrondse elektriciteitsnet - zo'n 200 kilometer hoogspanningslijn - een risico vormt voor vogels. Aan de hand van die studie maakte Elia samen met natuurorganisaties een prioritering op voor het aanbrengen van veiligheidsbakens of vogelkrullen.

De projecten die vanaf 2013 werden gerealiseerd leidden tot opvallend positieve resultaten. Monitoring van het aantal gedode vogels door buurtbewoners en vrijwilligers van Natuurpunt in Oudenaarde toonde bijvoorbeeld een scherpe daling. Door het aanbrengen van vogelkrullen ging men van 70 naar 2 slachtoffers over een vergelijkbare periode van enkele maanden.

Antoine Derouaux van de studiedienst bij Natagora onderstreept het belang van dit initiatief: “Door vogelkrullen of bakens te plaatsen, verminderen we het risico aanzienlijk. De vogels kunnen ze vanop afstand onderscheiden. Wit is beter zichtbaar ’s nachts, rood overdag. De vogels zien ook de vorm zelf, het geeft de kabel wat meer dikte.”

Trekgebied in Wallonië beter beschermd

Het is voor het eerst dat Elia nu vogelkrullen aanbrengt op een bestaande hoogspanningslijn in Wallonië. Dat gebeurde tot nu toe enkel op nieuwe lijnen. Het gaat om een stuk van anderhalve kilometer op de lijn van Awirs, in een belangrijk trekgebied dat een corridor vormt tussen een rust- en foerageergebied voor vogels.

Ilse Tant, Chief Public Acceptance Officer bij Elia: “Het respecteren van de biodiversiteit is al enkele jaren één van onze prioriteiten. Dat blijkt ook uit dit project. Wat de nieuwe lijnen betreft, integreren we automatisch de plaatsing van vogelkrullen als dat nodig is.”

Bron: Persbericht Elia, RTBF, NatuurpuntProbeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!