Plus Eeklo krijgt grootste warmtenet van Vlaanderen

Woningen, bedrijven en openbare gebouwen in Eeklo worden straks verwarmd met industriële restwarmte die wordt aangevoerd via een 25 kilometer lang warmtenet. Bijzonder is dat burgers niet alleen warmte kunnen afnemen, maar ook mede-eigenaar worden van het warmtenet.

Katelijne Norga en Ellen Vervoort | 22 juni 2018
Foto5
Een eerste deel van het warmtenet in Eeklo zal tegen 2020 operationeel zijn.
Ludo Goossens

Al in 1999, voordat klimaat een actueel thema was, ontwikkelde Eeklo als eerste in Vlaanderen een visie op de inplanting van windmolens op haar grondgebied. Omdat de stad veel belang hechtte aan burgerparticipatie, koos ze voor de coöperatieve formule van burgercoöperatie Ecopower. Intussen staan er in Eeklo vijf windmolens, die 100 procent eigendom zijn van de Ecopower-coöperanten. Samen zijn ze goed voor een jaarlijkse productie van 17.000.000 kilowattuur ofwel het energieverbruik van zo’n 8500 Ecopower-huishoudens.

Concessie

Dat Eeklo nu ook de kaart van warmtenetten trekt, is een logische stap, zegt omgevingsambtenaar Ben Caussyn. “De stad ondertekende het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie en engageert zich om haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verlagen. Met windenergie wekken we lokale groene elektriciteit op. Maar het is even belangrijk om ook de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Bij een gemiddeld huishouden gaat immers twee derde van het energieverbruik naar verwarming en warm water. Een snelle rekenoefening leerde dat we met de restwarmte die bij afvalenergiebedrijf IVM ontstaat, een groot deel van de warmtebehoefte van de stad kunnen invullen.”

Dat Eeklo de concessie voor de windmolens nodig had om het pad te effenen voor een warmtenet, komt omdat er in Vlaanderen geen juridisch kader bestaat dat warmtenetten reguleert. De historische stadsnetten van Gent en Roeselare zijn er al sinds de jaren tachtig. Andere, kleinere warmtenetten werden op projectniveau gebouwd en liggen voornamelijk op privédomein. “De concessie gaf ons enerzijds de vrijheid om voorwaarden op te nemen die voor ons belangrijk waren. Anderzijds kostte het heel wat tijd en inspanning om tot een juridisch sluitend document te komen”, legt Caussyn uit.

Ecopower en Veolia

Twee zaken stonden van bij het begin voorop: inwoners van de stad moesten rechtstreeks kunnen participeren in het project. En het project moest een duidelijke meerwaarde bieden voor stad en omgeving. “Rechtstreekse burgerparticipatie is belangrijk, omdat dat voor draagkracht zorgt bij de bevolking. En het creëert een voordeel voor de lokale economie, want het geld van de burgers wordt plaatselijk geïnvesteerd”, stelt Caussyn.

In een nieuwe concessie gaf Stad Eeklo een consortium bestaande uit Ecopower en infrastructuurgroep Veolia de opdracht om het warmtenet te realiseren. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat de afvalenergiecentrale van IVM, die huishoudelijk restafval uit de regio verbrandt, na energierecupatie jaarlijks het equivalent van 10 miljoen kubieke meter aardgas aan restwarmte uitstoot. Theoretisch gezien is dat genoeg om alle gebouwen in Eeklo mee te verwarmen.

De concessiehouders voeren momenteel een detailstudie uit om de eerste fase van het project concreet te maken. De bedoeling is om een eerste deel van het warmtenet aan te leggen tussen de afvalverbrandingsoven van IVM, langs de deelgemeente Balgerhoeke, industriegebied Kunstdal en het nieuwe ziekenhuis van Eeklo, naar het industrieterrein Nieuwendorpe.

Parallel is het de bedoeling om het nieuwe zwembad, de sporthal, het psychiatrisch centrum en een middelbare school als cluster te bekijken in afwachting van de komst van het grote warmtenet. In een volgende fase gaat het richting stadscentrum en kunnen verschillende woonwijken, handelszaken en alle openbare gebouwen aansluiten.

Met verschillende bedrijven zijn er momenteel gesprekken lopende. Jan De Pauw van Ecopower: “We willen weten of zij geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het warmtenet. En niet alleen als afnemer: we vragen hen ook of ze hun stookinstallatie beschikbaar willen stellen als back-upcapaciteit en of ze hun eigen restwarmte in de toekomst op het warmtenet willen injecteren.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.