Plus ECLUSE zet straks Waaslandhaven onder stoom

De niet-recycleerbare restfracties van afvalstromen worden meestal verbrand. Met de hitte die ontstaat, wordt vaak elektriciteit opgewekt. Maar de warmte kan ook, in de vorm van stoom, rechtstreeks worden verhandeld aan bedrijven. In de Waaslandhaven wordt momenteel de laatste hand gelegd aan wat een van de meest grootschalige stoomnetwerken van Europa moet worden. Het doel van dat ECLUSE-project is een ‘sluis voor groene energie’ te realiseren te midden van een cluster van energie-intensieve bedrijven uit de procesindustrie. Vanaf oktober kan het stoomnetwerk in gebruik worden genomen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Energie & Klimaat
Senne Starckx | 31 mei 2017
Ecluse 15 Zonder Vlag Original 10908

Hernieuwbare energie is de toekomst. Tegenwoordig staat vooral elektrische stroom in de belangstelling – denk maar aan de opgang van de elektrische wagen en de stijgende populariteit van hernieuwbare stroombronnen zoals wind en zon. Maar hoe zorgen we voor groene warmte, die andere noodzakelijke energiedrager? De opwekking van hoogwaardige proceswarmte in de industrie steunt vooralsnog voornamelijk op de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en -olie. Er is een duurzaam – of op z’n minst duurzamer – alternatief: hergebruik van stoom die wordt opgewekt als bijproduct of restwarmte tijdens industriële verbranding. Als bedrijven die ‘reststoom’ kunnen binnenhalen, kunnen ze hun energiefactuur doen dalen en hun broeikasuitstoot beperken. 

Waste-to-energy

Net zoals er groene stroom bestaat, kun je ook groene stoom maken. Door huishoudelijk afval en bedrijfsafval te verbranden bijvoorbeeld, en de hitte die dat oplevert te gebruiken om stoom op te wekken. Als die stoom ervoor zorgt dat elders een gaskraan dicht blijft, heb je een echt duurzaam alternatief. Dat is precies de insteek van het ECLUSE-project. Het netwerk, goed voor 5 kilometer aan boven- en ondergrondse buizen waaraan momenteel nog gewerkt wordt, verbindt de waste-to-energyinstallaties van Indaver en SLECO in Doel met vijf chemische en logistieke bedrijven in de Waaslandhaven op de linkeroever van de Schelde. Eén ander bedrijf neemt condensaatwarmte af.

De hitte die wordt opgewekt door huishoudelijk en industrieel afval te verbranden – in Doel gaat jaarlijks meer dan een miljoen ton afval in de ovens, voor een groot deel bio-organisch van oorsprong – zal onder hoge druk (40 bar) en hoge temperatuur (400°C) in het ECLUSE-netwerk worden gepompt. Na afgifte van de warmte in de aangesloten bedrijven stroomt het water langs condensaatleidingen terug naar de verbrandingsinstallatie.

Volgens Rob Kruitwagen, directeur van Indaver, is het vooral het grootschalige karakter dat het ECLUSE-netwerk zo uniek maakt. “Zodra het operationeel is zal dit stoomnetwerk een capaciteit bezitten van 50 megawatt aan warmte-uitwisseling. Dat komt overeen met een besparing van 100.000 ton CO2, want de stoom zorgt ervoor dat er geen gas moet worden gestookt. Bovendien leggen we ECLUSE aan met het oog op een verdubbeling van de capaciteit tot 100 megawatt.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.