Plus Duurzame en ethische bank NewB heeft licentie beet

Na positief advies van de Nationale Bank van België heeft nu ook de Europese Centrale Bank zijn zegen gegeven aan de nieuwe Belgische bank NewB. Met basiswaarden als transparantie, duurzaamheid en participatie wil NewB zich onderscheiden van de traditionele spelers in ons land. “Het is perfect mogelijk om 100 procent duurzame projecten te financieren en tegelijk rendabel te zijn.”

Lien Moris | 7 februari 2020
NewB
NewB richt zich op duurzame en sociale projecten. Activiteiten en producten die de samenleving schaden, komen er niet in.
© NewB

In 2011, in de nasleep van de financiële crisis, richtten 24 middenveldorganisaties de coöperatie NewB op. Hun missie: een ethische en duurzame bank bouwen ten dienste van een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert. Het kloppend hart van NewB zijn dertien basiswaarden, waaronder zaken als transparantie, duurzaamheid, eenvoud en innovatie. Of die waarden worden nageleefd, wordt gecontroleerd door een onafhankelijke maatschappelijk comité.

Bestuurder Koen De Vidts: “NewB wil een financieel gezond bedrijf zijn met respect voor de klant en voor zijn maatschappelijk doel. Het evenwicht tussen die drie zaken zit bij ons ingebakken. We werken met drie stemcolleges, waarin het middenveld, de burgers-coöperanten en de institutionele investeerders vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing die op de algemene vergaderingen genomen wordt, moet een meerderheid hebben in elk van die stemcolleges.”

“Het belang van de klant moet gerespecteerd worden. Daarom kozen we voor de structuur van een directe coöperatie. In veel bedrijven heerst er een spanning tussen de belangen van de klant en de belangen van de aandeelhouder. Omdat onze klanten rechtstreekse aandeelhouders zijn, vermijden we dat.”

Duurzaam beleggen

NewB richt zich op duurzame en sociale projecten. Er wordt dus niet geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Klanten die hun geld op een verantwoorde manier willen beleggen, zullen de kans krijgen om te investeren in beleggingsfondsen met een positieve impact op de samenleving. In eerste instantie zal de bank ook alleen leningen aanbieden die de ecologische transitie financieren, bijvoorbeeld voor energie-efficiënte renovaties.

“We begrijpen niet waarom niet meer banken zo redeneren. Je kan perfect focussen op duurzaamheid en tegelijk rendabel zijn”, zegt De Vidts. “Kijk bijvoorbeeld naar het woonkrediet. Het gebouw waarvoor een bank een krediet toekent, dienst als onderpand voor het geval de klant het geld niet kan terugbetalen. Maar wat als dat onderpand in waarde daalt omdat het niet duurzaam is, en het openstaand saldo niet meer dekt? Wat als je binnenkort met een stapel onderpanden zit die niet meer voldoen aan de vereisten voor hernieuwbare energie en isolatie, terwijl die alleen maar strenger zullen worden?”

“Het is onbegrijpelijk dat niet élke bank aanstuurt op meer duurzame woningen, en dat banken niet ijveren om een voortrekkersrol op te nemen in de milieu- en klimaatvriendelijkheid van gebouwen, en daarin ambitieuzer zijn dan de huidige wetgeving. Voor een bank is dat welbegrepen eigenbelang.”

Controversiële aandeelhouder

NewB telt intussen 340 middenveldorganisaties en 116.000 burgers onder zijn aandeelhouders. Een daarvan is de Waalse regering, die 400.000 euro in NewB investeerde. Dat het Waals Gewest voor 100 procent eigenaar is van wapenproducent FN Herstal, zorgde voor flink wat discussie bij NewB. De Vidts: “We zien erop toe dat onze aandeelhouders dezelfde waarden delen. Maar we wisten vanaf het begin dat we compromissen zouden moeten maken. Je kan ook niet zonder een partner als Visa of Mastercard als je wil dat je klanten in het buitenland kunnen betalen. Bij het Waals Gewest kenden ze ons standpunt tegen wapenhandel. Ze wisten ook dat hun deelname aan NewB voor discussie zou zorgen binnen het parlement; dat het eigenaarschap van FN daardoor opnieuw in vraag gesteld zou worden.”

“We hebben ook onze leden geconsulteerd. Zij kennen dat dilemma; veel middenveldorganisaties krijgen subsidies van de overheid. Als groep hebben we uiteindelijk beslist om de Waalse regering als aandeelhouder toe te laten.”

Tegen de zomer operationeel

Nu NewB een banklicentie op zak heeft, gaat een volgende fase van voorbereidingen van start. NewB verwacht de eerste bankproducten, zoals zicht- en spaarrekeningen, vanaf de zomer te kunnen aanbieden.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.