Duitsland bekomt brede uitzondering voor e-fuels van de EU

Voertuigen die uitsluitend op synthetische brandstof rijden, zullen vrijgesteld zijn van het Europese verbod op nieuwe verbrandingsmotoren vanaf 2035. De Europese Commissie zal e-fuelvoertuigen erkennen als een aparte categorie om Duitse steun voor het verbod te krijgen.

Koenraad Coel | 27 maart 2023
Tankstation Michael Kucharski 6J Xxnc7Ncm M Unsplash

Even leek het erop dat Europa een akkoord had om verbrandingsmotoren in nieuwe auto’s en lichte vrachtwagens te verbieden vanaf 2035. Maar net voor de formele goedkeuring door ministers van de 27 lidstaten in de Raad van de Europese Unie, trok Duitsland zijn steun in. Samen met tegenstand uit landen als Italië, Polen en Bulgarije, ontstond zo de nodige blokkeringsminderheid om het voorstel tegen te houden. Nu verklaart Duitsland dat er een nieuw akkoord is om het proces weer vlot te trekken.

Aparte e-fuel categorie

Het heikele punt in de hele discussie draait om de rol van synthetische brandstoffen, of e-fuels. In het voorstel was, op vraag van Duitsland, al een uitzondering opgenomen voor e-fuels, maar de Commissie zag die als beperkt tot bepaalde categorieën zoals ambulances en brandweerwagens. Die uitzondering zou nu gelden voor alle voertuigen, op voorwaarde dat ze uitsluitend op synthetische brandstoffen rijden. Ze zouden daarvoor uitgerust worden met een sensor die het voertuig verhindert te starten als het een ander soort brandstof detecteert. Hoe dat precies zal werken, is nog niet duidelijk, gezien synthetische brandstof functioneel identiek is aan fossiele tegenhangers. De Europese Commissie zal nu een bijzondere categorie uitwerken voor e-fuelvoertuigen en ze integreren in bestaande wetgeving rond uitstootlimieten. De Commissie zal ook een sluitende definitie moeten opstellen voor e-fuels.

Dat zou wel eens opnieuw voor discussie kunnen zorgen. In essentie is een e-fuel elke brandstof op basis van CO2 en waterstof, maar in de context van het Europese voorstel zou die klimaatneutraal moeten zijn. Het gaat dan over groene waterstof op basis van hernieuwbare energie. Over wat dat precies inhoudt is er al veel discussie. De CO2 zullen producenten van e-fuel moeten afvangen van industriële toepassingen of uit de atmosfeer onttrekken. Al die CO2 komt opnieuw in de atmosfeer terecht bij het gebruik van de brandstof. Om écht klimaatneutraal te zijn, moet dus ook het afvangen van CO2, net zoals elke andere stap in het hele productieproces, gebeuren zonder verdere uitstoot.

Vervuilend, schaars en duur

Zelfs als e-fuels volledig klimaatneutraal geproduceerd worden, zijn ze niet bepaald milieuvriendelijk. Eerder onderzoek toonde al aan dat e-fuels evenveel giftige stikstofoxides (NOx) uitstoten als fossiele brandstoffen en zelfs meer koolstofmonoxide en ammoniak. Daarnaast is het nog de vraag of e-fuels ooit op voldoende grote schaal en aan een redelijke prijs beschikbaar zullen zijn. Volgens cijfers van de producenten zelf zijn er tegen 2035 voldoende e-fuels om twee procent van de Europese vloot te voorzien. Het productieproces is onvermijdelijk inefficiënt, omdat je eigenlijk lucht en water probeert te ‘on-verbranden’. Daardoor heb je ongeveer keer tien keer meer hernieuwbare energie nodig om met een e-fuelvoertuig dezelfde afstand af te leggen als met een EV. Op dit moment is er één fabriek in Chili die al effectief synthetische brandstof produceert, gesponsord door Porsche. Porsche claimt dat de eerste lading e-fuel ongeveer tien euro per liter zal kosten, maar dat schaalvoordelen dat nog zullen terugdringen.

Bron: motortrend.com, cleantechnica.com, vrt.be,transportenvironment.org

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur Klimaatactie

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!