Duidelijk verband tussen luchtvervuiling en dementie

Blootstelling aan luchtvervuiling doet de kans op dementie toenemen, bevestigt onderzoek in het British Medical Journal. Vooral fijnstof heeft een sterk effect.

Lien Moris | 12 april 2023
Pexels Smog London Ollie Craig 6398587
Ollie Craig

Wereldwijd leven meer dan 57 miljoen mensen met dementie, en dat aantal zal naar schatting stijgen tot 153 miljoen tegen 2050. Maar liefst 40 procent van die gevallen zijn toe te schrijven aan “beheersbare factoren” zoals luchtvervuiling, stelt nieuw onderzoek in het British Medical Journal.

Fijnstof

De onderzoekers analyseerden 21 studies die de link leggen tussen luchtvervuiling en dementie. Ze vonden daarin een consistent verband tussen de blootstelling aan fijnstof en het risico op dementie. Afgaande op die studies besluit het team dat het risico op dementie met 17 procent stijgt bij elke stijging met 2 microgram fijnstof per kubieke meter.

Ook voor andere vervuilende stoffen is er een verband, al is dat minder uitgesproken. Zo stijgt het risico met naar schatting 5 procent voor elke toename van 10 microgram stikstofmonoxide en 2 procent voor elke 10 gram stikstofdioxide.

Strengere regels

Als risicofactor is luchtvervuiling minder groot dan bijvoorbeeld roken. Maar door het grote aantal mensen dat wereldwijd wordt blootgesteld aan ongezonde lucht is het effect op de volksgezondheid aanzienlijk, zeggen de onderzoekers. Volgens de auteurs voorziet de studie overheden dan ook van munitie om strengere regels op te leggen tegen luchtvervuiling.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!