Droogte-experiment: wasserij krijgt water van buurtbedrijven

De klimaatverandering laat zich voelen in Vlaanderen. Dagen van gietende regen worden afgewisseld met steeds langere periodes van droogte. Bedrijven die water nodig hebben voor hun activiteiten, zoeken manieren om de aanvoer veilig te stellen. Wasserij Excelsior kan daarvoor rekenen op behandeld regenwater van naburige bedrijven. Het project kadert in de ‘Proeftuinen Droogte’ van de Vlaamse regering.

Katleen Put | 27 juni 2020
Wasmachine

Het industrieterrein Beneden Industriepark in Ninove ligt vlak bij de Dender, in een overstromingsgevoelig gebied. Wateroverlast is er een reëel risico. Tegelijk zijn enkele bedrijven op het terrein afhankelijk van (leiding)water om hun activiteiten uit te oefenen. Om beide uitdagingen het hoofd te bieden, slaan vier bedrijven nu de handen in elkaar. Samen met de Vlaamse Waterweg, die ook gevestigd is op het terrein, gaan ze regenwater opvangen en hergebruiken.

Regenwater lokaal opslaan

Drie van de betrokken bedrijven hebben geen nood aan water voor hun productieproces, maar riskeren wel wateroverlast bij hevige regen. Allemaal hebben ze grote daken die veel regenwater kunnen capteren. Tot voor kort werd het overtollige regenwater gewoon in de Dender geloosd. Nu gaan de bedrijven het regenwater dat op hun daken terechtkomt opvangen, lokaal opslaan en vrijgeven voor een behandeling. Daarna kan het door wasserij Excelsior als waswater gebruikt worden. In totaal zullen de bedrijven jaarlijks ongeveer 11.000 kubieke meter regenwater opvangen. Iets meer dan 4.000 kubieke meter gaat naar de wasserij, voor de rest worden andere bestemmingen gezocht. Zo zal de stad Ninove een deel van het water gebruiken om planten te begieten. Het proefproject bekijkt ook of het mogelijk is om overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen, om zo het grondwater aan te vullen.

Proeftuinen Droogte

Het regenwaterproject in Ninove is een van de ‘Proeftuinen Droogte’ die de Vlaamse regering eind 2019 goedkeurde. Daarbij werden subsidies toegekend aan acht innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen tegengaan. Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers laagdrempelig experimenteren met nieuwe technologieën en werkwijzen. Uiterlijk eind 2024 moeten de projecten afgerond zijn.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!