Plus Drie redenen waarom isoleren (tijdelijk) minder populair is

Steeds minder mensen vragen premies aan voor de isolatie van hun woning. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn er heel wat extra inspanningen nodig om de isolatiedoelen van de Vlaamse regering tegen 2050 te halen. Tim Van Helden van VCB geeft aan waarom isoleren tijdelijk uit de smaak valt.

Fran Herpelinck | 26 september 2018
Facade Insulation 978999 1920

1. Gebrek aan bewustzijn

“We merken dat slechts weinig mensen goed mee zijn met het verhaal van de energie- en isolatiepremies. En dat er nog veel misvattingen heersen. Dat het kadastraal inkomen van je huis zou stijgen wanneer je je dak laat isoleren, is zo’n misverstand. Er zijn kortom nog heel wat Belgen die zich onvoldoende bewust zijn van de korte terugverdientijd van isoleren en na-isoleren. Van de bijna 3 miljoen woningen in Vlaanderen heeft de helft geen geïsoleerde buitenmuren en bijna 1 op de 5 huizen heeft geen dakisolatie. Ter vergelijking: het gemiddeld energieverbruik per vierkante meter voor verwarming ligt in ons land 80% hoger dan in Nederland.”

“Er is dus nood aan extra sensibilisering. De Vlaamse overheid zet daarvoor stappen in de goede richting met isolatiepremies, de ‘Ik BENOveer-campagne’ en de Vlaamse Isolatiedag, die we samen met hen en Bouwunie afgelopen zaterdag organiseerden.”

2. Weinig wortel en weinig stok

“Via premies en leningen probeert de Vlaamse overheid mensen te overhalen om in de isolatie van hun woning te investeren. Toch zien we daar de voorbije jaren een terugval. Sinds 2015 is het aantal premies voor spouwisolatie gehalveerd tot grofweg 10.000. De premies voor afzonderlijke ingrepen zijn ook relatief laag en zullen verder verminderen. Intussen houdt de Vlaamse overheid wel een stok achter de deur. Vanaf 2020 zal de dakisolatienorm van kracht zijn, vanaf 2023 wordt dubbel glas verplicht op risico van strafpunten. Let wel: deze normen zullen in de eerste plaats van tel zijn voor huurwoningen, die conform moeten zijn om verhuurd te worden.”

“Eind dit jaar en vanaf 1 januari komen er nog twee extra troeven bij: de woningpas (een digitaal paspoort van de woning) en de EPC+-waarde. Via die laatste krijgen huizen een energielabel toegekend en wordt voor eigenaars een opsomming gemaakt van alle ingrepen die de energie-efficiëntie kunnen bevorderen, inclusief de kostprijs voor deze ‘BENOvaties’.”

3. Nood aan nieuwe besluitvorming

“Sinds juli is een nieuwe Europese richtlijn van kracht over de energie-performantie van gebouwen. De richtlijn vraagt van lidstaten onder meer een langetermijnstrategie voor renovatie en een duidelijke beleidsfocus op de realisatie van energiezuinige en nul-emissiegebouwen. Ons land heeft tot maart 2020 om deze richtlijn om te zetten in nieuwe, regionale besluitvorming.”

“Zoals aangegeven staan we daarbij voor een gigantische uitdaging, omdat amper 10% van de woningen al voldoet aan de strengere energienormen. Doen we op de huidige manier voort, dan halen we de isolatiedoelen van de Vlaamse regering tegen 2050 niet, wanneer elk huis een EPC-waarde onder 100 moet hebben. Het gemiddelde appartement heeft momenteel een EPC-waarde die drie keer zo hoog ligt, voor huizen gaat het zelfs om vier maal die richtwaarde.”

“Toch zien we de toekomst niet volledig somber in. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van de tools zoals EPC+ en de Woningpas en meer sensibilisering, over isoleren, BENOveren en het premiesysteem, de komende jaren opnieuw meer mensen zal laten isoleren.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.