Plus Drie keer meer mensen bedreigd door stijging zeeniveau dan gedacht

Tegen 2050 zullen 300 miljoen mensen geconfronteerd worden met minstens één overstroming per jaar door de stijgende zeespiegel. Dat staat in een nieuwe studie van Climate Central. Vooral Azië zal zwaar getroffen worden.

Inès Aoun | 29 oktober 2019
Adult Blue Calamity 1739855

De zeespiegel is de voorbije eeuw al met 11 tot 16 centimeter gestegen. Wetenschappers voorspellen dat het niveau nog eens met een halve meter zal stijgen tegen 2100. Het IPCC sprak recent zelfs van 110 centimeter. De huidige projecties over gevolgen voor de bevolking zijn gebaseerd op data van de Shuttle Radar Topography Mission van de NASA. Climate Central, een onafhankelijke organisatie van wetenschappers en journalisten die over de klimaatverandering berichten, heeft de data onder de loep genomen en enkele systematische fouten gecorrigeerd. Ze besluiten dat er drie keer meer mensen in risicogebieden wonen dan tot nu toe werd gedacht. 150 miljoen mensen wonen in regio’s die tegen 2050 permanent onder water zullen staan.

Ook in Vlaanderen

Zes Aziatische landen - waar in totaal 237 miljoen mensen wonen - worden volgens de onderzoekers het hardst getroffen. Het gaat om China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesië en Thailand. Ook de Belgische kustlijn wordt niet gespaard. Maar opmerkelijk: ook bepaalde regio’s die meer landinwaarts liggen, zullen in 2050 niet meer veilig zijn voor overstromingen uit de zee. Volgens de kaart die de onderzoekers hebben opgesteld, zou het zeewater Vleteren, Oostkamp, Dendermonde en (een deel van) Mechelen kunnen bereiken.

Kustverdediging?

Maar zijn onze dijken, dammen, stormvloedkeringen… dan niet opgewassen tegen het stijgende zeeniveau? “Kustverdediging helpt wel degelijk want zo’n 110 miljoen mensen leven vandaag al in regio’s die zich onder de zeespiegel bevinden. Maar wat we niet hebben onderzocht, omwille een gebrek aan data, is of die ons ook in de toekomst voldoende beschermen. We hebben ook niet geanalyseerd waar er nieuwe dammen of dijken gebouwd moeten worden”, vertelt Ben Strauss, CEO van Climate Central, ons via e-mail.

CO2-emmissies van tel

De onderzoekers maakten ook voorspellingen voor 2100. Tegen het einde van deze eeuw zouden 420 miljoen mensen in risicogebieden leven, zelfs wanneer de CO2-uitstoot zou dalen. Maar volgens de onderzoekers is dat een ‘optimistisch’ scenario waarin ze uitgaan van de scenario’s die beschreven staan in het Parijsakkoord. Aangezien we niet op schema zitten, zal het aantal mensen in risicogebieden wellicht oplopen. Toch heeft het wel degelijk zin om onze uitstoot drastisch te verminderen. Wanneer we helemaal niets doen, zou de zeespiegel stijgen met meer dan twee meter. In dat scenario worden tegen 2100 640 miljoen mensen wereldwijd bedreigd en zullen 340 miljoen mensen moeten vluchten uit gebieden die onder de zeespiegel verdwijnen.

U kunt de studie hier lezen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.