De klimaatstrategie van Proximus: Hoe verklein je de CO2-afdruk van je bedrijf?

Sinds 2016 mag Proximus zichzelf een klimaatneutraal bedrijf noemen. Als grote speler op de markt is de telecomoperator zich bewust van de impact die het op andere bedrijven en organisaties heeft, en bij uitbreiding op de hele samenleving. “Onze volgende ambitie is om een circulair bedrijf te worden.”

Fran Herpelinck | 15 september 2020
Proximus klimaatactie
© Proximus

Al sinds 2008 werkt Proximus aan het verkleinen van zijn koolstofvoetafdruk. Met succes, want vier jaar geleden kon de telecomoperator zich een klimaatneutraal bedrijf noemen. Binnen het SDG-beleid van Proximus is SDG 13 (Klimaatactie) dan ook een belangrijke pijler. Op welke manier verbindt Proximus de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN nog aan zijn bedrijfsvoering? Susanova sprak met Philippe Deconinck, CSR Manager Environment & Supply Chain bij Proximus.

Wanneer en hoe kwamen de Sustainable Development Goals op jullie radar?

Philippe Deconinck: “De doelstellingen van de Verenigde Naties vormen een belangrijk en internationaal gedragen referentiekader voor duurzame ontwikkeling. Toen de VN de SDG’s in 2015 formuleerde, hebben we ons eigen duurzaamheidsbeleid er meteen aan getoetst. Hoewel we wereldwijd maar een klein stukje van de hele puzzel vormen, vinden we het als bedrijf belangrijk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van mondiale problemen. We hebben zeven SDG’s geselecteerd die focussen op klimaat, milieu én sociale belangen, en waarvan we denken dat ze de grootste impact hebben.”

Hoe hebben jullie die zeven SDG’s precies gekozen?

“Allereerst is een goed begrip van de SDG’s noodzakelijk. Je mag niet vergeten dat er achter de 17 icoontjes in totaal 169 subdoelstellingen schuilen. Als je die kent, kan je veel beter inschatten waar de zwaartepunten voor je eigen bedrijf liggen. De zeven SDG’s die we selecteerden, zijn gelinkt aan onze corebusiness: we hebben er een concrete impact op.”

“De doelstellingen die we in het eerste jaar kozen, komen overigens niet meer overeen met de SDG’s die we vandaag nastreven. In 2018 voerden we met de hulp van externe experts een materialiteitsanalyse uit, die ons in staat stelt om over de meest relevante thema’s te blijven rapporteren. Samen met onze stakeholders bepaalden we welke thema’s voor hen belangrijk zijn op het vlak van ESG: environmental, social en governance. De beoordeling werd omgezet in een materialiteitsmatrix met de belangrijkste impacts, waar onze raad van bestuur zich achter schaarde. Aan die matrix hebben we toen opnieuw de SDG’s afgetoetst en waar nodig hebben we onze klemtonen bijgestuurd.”

Uitstoot in kaart brengen

Een van de SDG’s waarop Proximus zich al jaren toelegt, is die rond klimaatactie. Hoe meet je als bedrijf je CO2 -voetafdruk?

“Alles begint bij het bepalen van een goede methode die beschreven is in een CO2 -protocol. Die basisoefening is belangrijk als je doordachte en realistische doelstellingen wil formuleren.

Ons CO2 -rapporteringsmodel gebruiken we al sinds 2008. Het bevat heel de datahistoriek met alle bronnen en emissiefactoren, waardoor we onze vooruitgang goed kunnen opvolgen, controleren en voorspellen. Een externe auditor analyseert en evalueert vervolgens elk jaar zowel de data als de bronnen.”

“Onze emissies zijn onderverdeeld in scope 1, 2 en 3 (volgens de internationale standaard van het Greenhouse Gas Protocol dat bedrijven een tool aanreikt om op een transparante manier te rapporteren over hun directe en indirecte uitstoot, red.). Scope 1 bevat de emissies die je als bedrijf zelf uitstoot, bijvoorbeeld door je wagenpark en de verwarming van je gebouwen. Scope 2 gaat over alle elektriciteit die je verbruikt en de uitstoot die de productie daarvan heeft veroorzaakt. In theorie is dat een indirecte emissie, want als je elektriciteit van het netwerk haalt, dan is die ergens anders geproduceerd. Scope 3 zijn alle andere indirecte emissies van onze leveranciers en partners, het verbruik van onze toestellen bij klanten, maar ook van het openbaar vervoer en de vliegtuigmaatschappijen. Kortom: alle emissies die andere partijen ten dienste van ons bedrijf de lucht in sturen. Van de vijftien categorieën van het Greenhouse Gas Protocol in scope 3 passen we er acht toe in de berekening van onze emissies.”

“In eerste instantie richtten we onze pijlen op scope 1 en 2. We voerden een nulmeting uit en stelden onszelf tot doel om onze emissies voor scope 1 en 2 in 2020 met 70 procent te reduceren ten opzichte van 2007. Die doelstelling behaalden we al in 2015. We merkten dus dat we veel ambitieuzer mochten zijn en formuleerden nieuwe doelstellingen: tussen 2015 en 2025 willen we nog eens 30 procent reductie in scope 1 en 2. In scope 3 willen we tussen 2014 en 2025 10 procent en tussen 2014 en 2040 50 procent reductie. Aan de doelstellingen werken we ieder jaar verder. De uitstoot die we ondertussen nog veroorzaken, compenseren we in de vorm van steun aan internationale klimaatprojecten tegen de opwarming van de aarde. Daardoor kunnen we ons sinds 2016 een klimaatneutraal bedrijf noemen voor ons wagenpark, elektriciteit, verwarming, koelmiddelen (scope 1 en 2) en zakenreizen (scope 3).”

Groene energie

Op welk domein hebben jullie het snelst en het meeste winst geboekt?

“In scope 1, onze eigen emissies, boekten we de grootste resultaten. Om ons wagenpark te vergroenen, gaven we onze werknemers de mogelijkheid om zuinigere auto’s goedkoper te leasen. Wagens met een hogere uitstoot werden duurder. Bovendien voerden we enkele jaren geleden een groen mobiliteitsbudget in dat elke medewerker op zijn eigen manier kan invullen. In 2019 kozen meer dan tweeduizend medewerkers voor alternatieve pendeloplossingen in plaats van een parkeerplaats voor hun wagen. Ondertussen kijken we hoe we volledig kunnen afstappen van fossiele brandstoffen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we minder kilometers moeten afleggen. Daarom mogen onze kantoormedewerkers tot twee dagen per week thuis werken. Zo bespaar je al snel tot 20 procent aan brandstofverbruik. In de coronaperiode is het thuiswerken trouwens de norm geworden; we merken de enorme impact op de CO2 -uitstoot.”

“Ook de verwarming en koeling van onze gebouwen droegen sterk bij aan onze CO2 -voetafdruk. In 2008 bezat ons bedrijf ruim honderd gebouwen die werden verwarmd op gas of stookolie. Door gebouwen te verkopen en onze administratieve activiteiten samen te brengen in één gebouw per provincie, konden we heel wat CO2 besparen. Verder hergebruiken we warmte van onze datacenters voor de verwarming van administratieve ruimtes en gebruiken we vrijelucht-koeling en innovatieve technologieën. We breiden ook ons zonnepanelenpark uit, onderzoeken alternatieve energiebronnen en gaan geleidelijk over naar de aankoop van 100 procent lokale windenergie. Een eigen windmolen neerzetten is altijd beter dan groene stroom indirect aankopen, maar het moet haalbaar zijn. We hebben zelf weinig gronden in eigendom, dat maakt het installeren van windmolens minder evident.”

Hoe krijgen jullie vat op de indirecte emissies in scope 3?

“Onze indirecte emissies komen vooral van onze leveranciers en het verbruik van onze producten bij klanten. Samen met onze leveranciers werken we momenteel aan een nieuw concept waarbij we kijken naar de directe data: welke goederen kopen we en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de CO2 -voetafdruk daarvan kleiner is? Die uitwerking is redelijk complex, want het gaat om veel uiteenlopende goederen, maar we merken toch een grote interesse bij onze leveranciers.” “Daarnaast hebben we de laatste jaren ingezet op de efficiëntie van onze toestellen. Alle Proximus-klanten maken samen gebruik van miljoenen toestellen zoals modems en tv-decoders. Daarvan meten we het elektriciteitsverbruik. De nieuwste modellen verbruiken vier keer minder dan de oudste modellen. Ons doel om het gemiddelde verbruik van heel het park geïnstalleerde tv-decoders met 50 procent te verminderen, hebben we in 2019 bereikt.”

Circulair bedrijf

Toch stopt het daar niet: tegen 2030 wil Proximus een circulair bedrijf worden. Wat houdt dat in?

“Voor Proximus is ook SDG 12, ‘Verantwoorde productie en consumptie’, enorm belangrijk. Die doelstelling kan je alleen nastreven als je ook echt een circulair bedrijf wordt. Met het oog daarop hebben we verschillende projecten opgestart rond het sorteren en voorkomen van afval, maar ook rond de recyclage van mobiele telefoons, het opknappen van modems en tv-decoders, het ontwikkelen van circulaire aankoopcriteria, enzovoort. Bovendien zijn we ons ervan bewust dat we als telecomoperator kunnen bijdragen aan de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. Onze cloudoplossingen zorgen ervoor dat er minder toestellen fysiek bij de klant worden geïnstalleerd en onderhouden, wat heel wat verplaatsingen en materialen uitspaart. Die dubbele dimensie zit trouwens ook in SDG 13 vervat: telewerk kan de koolstofvoetafdruk van bedrijven verlagen en is alleen mogelijk door telecomoplossingen zoals die van Proximus.”


MVO

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!