Plus De Europese klimaatrekening klopt niet

Naar eigen zeggen besteedde de Europese Commissie de afgelopen jaren 20 procent van haar budget aan klimaatactie. De Europese Rekenkamer onderzocht die cijfers en stelt dat de Commissie haar inspanningen overschat en ver van haar streefdoel blijft.

2 juni 2022
European Union
Tabrez Syed

216 Miljard euro. Zoveel heeft de Europese Commissie tussen 2014 en 2020 uitgegeven aan programma’s die op een of andere manier bijdragen aan de klimaatinspanningen. Volgens haar eigen berekeningen weliswaar. En daar knelt het schoentje volgens de Europese Rekenkamer.

De rekening maken

Om haar klimaatinspanningen te becijferen, wijst de Commissie aan elk programma een coëfficiënt toe dat aangeeft wat de verwachte gevolgen voor het klimaat zijn. Initiatieven rond landbouw en infrastructuur bijvoorbeeld scoren meestal vrij hoog. Maar de auditeurs van de Rekenkamer stellen nu dat die methode weinig betrouwbaar is, omdat ze grotendeels gebaseerd is op veronderstellingen. Er is geen systeem om de resultaten te monitoren of achteraf de bijdrage van de programma’s aan de klimaatdoelen te evalueren.

Volgens de Rekenkamer wijst de Commissie soms een voordelige impact toe aan projecten die weinig of geen invloed op het klimaat hebben. In andere gevallen wordt er geen rekening gehouden met de mogelijk negatieve gevolgen. Dat leidt uiteindelijk tot een overschatting van ten minste 72 miljard euro aan de kant van de Commissie. Het aandeel van het Europese budget dat wel degelijk naar klimaatactie gaat, komt eerder aan 13 procent, een heel eind van de vooropgestelde 20 procent.

Aanbevelingen voor de toekomst

De Europese Commissie verhoogde ondertussen haar doelstelling. In de periode 2021 tot 2027 moet er 30 procent van het totale budget naar klimaatinspanningen gaan. Maar de gebrekkige rekenwijze is nog niet aangepast. “Daarom doen we een aantal aanbevelingen om de uitgaven van de EU beter te koppelen aan haar klimaat- en energiedoelstellingen”, zegt Joëlle Elvinger van de Europese Rekenkamer. “We bevelen bijvoorbeeld aan dat de Commissie de klimaatrelevantie van landbouwfinanciering beter moet onderbouwen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Klimaatactie