Plus Compensatie voor bedrijven met hoge CO2-uitstoot wordt strenger

Bedrijven die veel elektriciteit verbruiken, betalen onrechtstreeks mee voor de CO2-emissies die de elektriciteitssector uitstoot. Om het concurrentieel nadeel te beperken, bestaat er in Vlaanderen een compensatieregel. Die wordt nu hervormd in het kader van de Europese Green Deal.

Inès Aoun | 9 februari 2022
Sunset Gded71F72F 1920

Elektriciteitsproducenten moeten net als de zware industrie betalen voor hun CO2-emissies. Ze vallen immers onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). Zij rekenen die CO2-emissierechten door naar hun klanten. Omdat die klanten een concurrentieel nadeel ondervinden ten opzichte van bedrijven buiten de EU, is er in Vlaanderen – net als in tal van Europese landen - een compensatieregel van kracht. De compensatie wordt gefinancierd uit de opbrengst van de veilingrechten van de emissiehandel. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits voert nu een hervorming van die compensatie door om een stapje dicht te komen bij klimaatneutraliteit in 2050.

Minder sectoren komen in aanmerking

Een aantal sectoren die vroeger toegang hadden tot de maatregelen zijn nu uitgesloten. Het gaat om bedrijven die mineralen winnen voor de chemische en kunstmestindustrie, bedrijven die synthetische en kunstmatige vezels maken of die te maken hebben met de winning van ijzererts. Daarnaast worden enkele nieuwe sectoren toegevoegd die wel compensatie kunnen vragen, bijvoorbeeld bedrijven die waterstof of non-ferro metalen produceren.

Ook de steun wordt aangepast. Bedrijven worden niet volledig voor het concurrentiële nadeel vergoed. De compensatie wordt beperkt tot maximaal 75 procent, om op die manier de bedrijven aan te zetten zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Een uitzondering is mogelijk in beperkte gevallen.

Bijkomende voorwaarden

De bedrijven krijgen het bedrag niet zomaar, ze moeten aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze het bedrag voor minstens de helft besteden aan projecten om tot de wereldtop qua uitstootvermindering te behoren, en moeten ze een energiebeleidsovereenkomst afsluiten. Daarbij engageren ze zich om regelmatig alle mogelijke energiebesparingsmaatregelen in kaart te brengen en de rendabele investeringen uit te voeren. Ook moeten ze een bedrijfsplan voorleggen dat aantoont hoe ze willen evolueren naar een klimaatneutraal Europa in 2050.

40% minder steunvolume

Door die verstrengingen wordt de steun met 40 procent verminderd. Het totale steunbedrag bedroeg vorig jaar nog 137,7 miljoen euro, dit jaar valt dat terug op 81 miljoen euro. De verdere stijging van de CO2-prijs zal de komende jaren wel voor een stijging zorgen, zowel van de opbrengst uit emissierechten als van de compensaties.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.