Plus Nederland voert CO2-taks in

Een recente doorrekening van het Nederlandse klimaatbeleid legt twee pijnpunten bloot. Niet alleen worden de CO2-doelstellingen wellicht niet gehaald, de Nederlandse gezinnen dreigen er bovendien op achteruit te gaan. Een CO2-taks moet soelaas bieden.

Tom Wolfs | 15 maart 2019
Windmill 384622 1920

Om tegen 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten werkte de Nederlandse regering een ambitieus klimaatakkoord uit. Het ontwerp van dat akkoord werd onlangs doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Beide instellingen gingen na wat het voorgestelde beleid zou kosten, wie die kosten draagt en of de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden.

Gezinnen getroffen

De resultaten van de doorrekening werden eerder negatief onthaald door onze noorderburen. Zo bleek uit de twee studies dat de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 48,7 megaton te doen dalen wellicht niet gehaald zal worden. Volgens de planbureaus komt dat onder meer omdat de industrie meer CO2 blijft uitstoten dan gepland. Ook de mobiliteits- en de landbouwsector zouden op hun grenzen botsen wat de CO2-reductie betreft.

Andere vaststelling van de doorrekening: vooral de Nederlandse gezinnen worden in hun portefeuille getroffen door de klimaatplannen van de regering, terwijl de industrie relatief minder bijdraagt. Van de 5,2 miljard euro aan belastingverhogingen is zo’n 3 miljard voor de rekening van de burgers. Bovendien zou het beleid de economische groei in Nederland afromen met zo’n 0,5 procent.

CO2-taks

Een koude douche voor de Nederlandse regering Rutte III, die aan de vooravond staat van provinciale verkiezingen. Om het klimaatakkoord bij te sturen kondigde de regering daarom deze week de invoering van een CO2-taks aan voor bedrijven. Die taks komt in de plaats van het systeem met subsidies en boetes voor de industrie dat oorspronkelijk was opgenomen in het ontwerpakkoord. De energiebelasting voor gezinnen zal ook dalen, en een extra belasting op benzine- en dieselwagens wordt geschrapt. De bijsturingen van het klimaatbeleid moeten de verdeling van de kosten ‘eerlijker’ maken, aldus de Nederlandse premier Rutte.


Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.