Plus “Circulaire economie essentieel om opwarming aarde te beperken”

Wereldwijd wordt slechts 9 procent van de grondstoffen die jaarlijks gebruikt worden hergebruikt. Dat staat in het Circularity Gap Report 2019 dat gisteren voorgesteld werd op het Wereld Economisch Forum in Davos. Het rapport wijst op het belang van circulaire principes om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Lien Moris | 23 januari 2019
Adobe Stock 102472568

Het gebruik van materialen is sinds de jaren 1970 verdriedubbeld en kan tegen 2050 nog eens verdubbelen als er geen actie wordt ondernomen, zo schrijft de sociale onderneming Circle Economy in haar rapport. Slechts 9 procent van de 92,8 miljard ton mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa die jaarlijks gebruikt worden, is gerecycleerd. En ook hier gaat het om een negatieve trend.

Balans doen overhellen

Volgens Circle Economy is er een sterk verband tussen het gebruik van materialen en de klimaatverandering. Zo komt 62 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies (exclusief die van landgebruik en bosbouw) vrij tijdens het winnen en verwerken van grondstoffen en het produceren van goederen. “De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C is enkel mogelijk in een circulaire maatschappij”, zegt Harald Friedl, CEO van Circle Economy. “Recyclage, efficiënter gebruik van hulpbronnen en circulaire businessmodellen bieden enorme mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Een systematische benadering van het toepassen van die strategieën kan de balans doen overhellen in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Toch nemen de meeste regeringen amper circulaire ambities op in hun beleid. “De klimaatstrategieën van overheden zijn vooral gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en het vermijden van ontbossing, maar het enorme potentieel van de circulaire economie zien ze over het hoofd.”

Investeren in arbeid, kennis en innovatie

Het rapport roept regeringen op om strategieën voor klimaatverandering en circulaire economie samen te voegen om maximale impact te bereiken, onder meer door subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen, de belastingen op emissies te verhogen en te investeren in arbeid, kennisverwerving en innovatie.

Ook voor steden is een sleutelrol weggelegd. Efficiënter gebruikmaken van energie, materialen en activa zet steden aan het roer bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het ontwikkelen van een vooruitstrevende agenda met acties voor de circulaire economie is daarom essentieel voor steden om de weg te banen naar welvaart voor iedereen binnen de grenzen van onze planeet.

Drie strategieën

Circle Economy reikt in haar rapport drie circulaire strategieën aan om het wereldwijde gebruik van materialen te verduurzamen:

  • de levensduur van producten verlengen;
  • verbeterde recyclage (afval gebruiken als grondstof);
  • circulair design, waardoor minder grondstoffen nodig zijn en koolstofintensieve materialen vervangen worden door koolstofarme of biogebaseerde materialen.

Vooral in de bouwsector – verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot – valt veel winst te rapen, blijkt uit het rapport. Meer dan 42 miljard ton, bijna de helft van alle materialen, gaat naar de bouw en het onderhoud van gebouwen, wegen en infrastructuur. Friedl: “Het is tijd om traditionele bouwmethoden te vervangen door state-of-the-art-praktijken die hoge emissies de komende decennia vermijden. Landen zullen maximale impact hebben als ze niet alleen woningen, gebouwen en infrastructuur ontwerpen, maar hele steden gericht op zo'n efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen."

De voedingssector komt op de tweede plaats met 21,8 miljard ton materiaalgebruik. De top drie wordt afgesloten door de transportsector (12 miljard ton).

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.