Plus Circulair gebruik van aggregaten kan grondstofkosten met 6 miljard euro per jaar verlagen in Europa

Volgens een rapport van adviesbureau Sweco is het mogelijk om de kosten voor grondstoffen in Europa met ongeveer 6 miljard euro per jaar te verlagen door aggregaten zoals zand en grind circulair te gebruiken. Bovendien zouden nieuwe circulaire methoden in de aggregatenindustrie tot minder emissies leiden.

Lien Moris | 24 januari 2023
Construction Site G7658C7B1E 1920

Elk jaar produceert Europa 4,2 miljard ton aggregaten of toeslagmaterialen. Dat zijn korrelige materialen die in de bouw worden gebruikt, zoals zand, grind, steenslag, gerecycleerde en gefabriceerde aggregaten en afgegraven materialen.

Momenteel is de Europese aggregatenindustrie slechts voor 7 procent circulair, maar volgens de European Aggregates Association is het mogelijk om 20 procent circulariteit te bereiken. In het nieuwe Urban Insight-rapport Circular materials in infrastructure - The road to a decarbonised future laat ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco zien welke voordelen een toename tot 20 procent kan opleveren: de kosten van nieuw materiaal kunnen dan met maximaal 6 miljard euro afnemen, waardoor jaarlijks 546 miljoen ton wordt bespaard. Dat is bijna dezelfde hoeveelheid die Duitsland jaarlijks produceert.

Hulpbron

Sweco bestudeerde twee Europese spoorwegbouwprojecten en stelde vast dat een besparing van 3,2 miljoen euro en 1500 ton CO2-equivalent kan worden gerealiseerd door het circulaire gebruik van aggregaten in die mate te verhogen dat er 1 procent minder transport van materialen nodig is.

"Materialen die tijdens de bouw ontstaan, vormen een hulpbron en moeten als zodanig worden gewaardeerd. Zelfs marginale verbeteringen in het beheer van deze materialen kunnen leiden tot grote financiële en milieuvoordelen vanwege de grote hoeveelheden die worden verwerkt", zegt Karin Larsson, Team Manager Waste and Resource Management bij Sweco in Zweden en coauteur van het rapport.

Om de ontwikkeling te versnellen, sluit Sweco het rapport af met een lijst aanbevelingen. De auteurs pleiten onder meer voor een betere begeleiding bij wat beschouwd wordt als afval en wat als product en voor de ontwikkeling van specifieke materialendatabases - wat tot meer traceerbaarheid, transparantie en proactieve planning moet leiden. Ze vragen ook om milieuoverwegingen te laten meespelen bij de aanbesteding van projecten, niet alleen klimaatoverwegingen maar ook een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.