Plus China en Europa plegen topoverleg over emissierechten

Op een tweedaagse top in Peking hebben de Europese Unie en de Volksrepubliek China hun geloof in het Parijsakkoord van 2015 herbevestigd. Beide grootmachten nemen zich voor om rond klimaatverandering en schone energie nauwer te gaan samenwerken.

Fran Herpelinck | 17 juli 2018
Eu China
©European Union

De verklaring van China en Europa komt er in de aanloop naar een nieuwe internationale klimaattop begin december in het Poolse Katowice. Het is een gezamenlijke oproep waarin ze hun beloftes hernieuwen om het klimaatakkoord van Parijs daadwerkelijk uit te voeren. In Polen zal gestemd worden over een handvest voor implementatie, dat ondertekenaars van het klimaatakkoord op weg moet helpen. De signaalwaarde van deze verklaring is bijzonder groot, meent Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: “Hiermee benadrukken we onze sterke, gezamenlijke wil om klimaatverandering tegen te gaan. Het toont onze bereidheid om deze kwestie multilateraal aan te pakken: dit gaat alle landen aan.”

Eén emissierechtensysteem?

Concreet willen China en Europa vooral intenser samenwerken rond de verhandeling van uitstootrechten van broeikasgassen. Niet alleen Europa, ook China kleefde recent een prijs op de uitstoot van CO2. President Xi Jinping kondigde in 2015 al ‘de grootste emissiehandel ter wereld’ aan. Die twee systemen op elkaar afstemmen, is een logische stap, meent Europees klimaatcommissaris Arias Cañete: “Het is niet alleen in ons beider voordeel; dialoog en samenwerking rond emissierechten zal ons ook helpen om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.”

Circulair samenwerken

Op de bilaterale top, die vandaag afloopt, ondertekenden China en Europa ook een memorandum over circulaire economie. Het akkoord legt de nadruk op regelmatig overleg en de uitwisseling van ideeën en best practices. Zowel Europa als China zijn ervan overtuigd dat het hergebruik van grondstoffen het nieuwe fundament moet worden van de wereldeconomie.

"Sinds het begin van de deze eeuw werpt China zich op als een wereldleider op circulair vlak. Chinese steden zijn hubs voor innovatie op het vlak van circulaire economie", legt Dame Ellen MacArthur uit, oprichter van de toonaangevende Ellen MacArthur Foundation. "Met haar krachtdadige politiek dingt China niet alleen naar economische winst, het maakt de Chinese steden ook meer leefbaar. Tegelijk stuurt het land innovatieve impulsen uit. Een nauwere samenwerking tussen China en Europa plaveit de weg naar een wereldwijde keuze voor een circulaire economie."

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.